Wyniki przetargów - woj. organizatora: podkarpackie - Wyposażenie wnętrz - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4920724 2019-06-26 Podkarpackie Turystyka przez zabawę Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IŚ:271.6.19 Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placu zabaw w k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920958 2019-06-26 Podkarpackie PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR NW. 220/1144 LUBZINA W KM 0+000 – 1+900 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S.270.3.1.2019 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920983 2019-06-26 Dostawa żywności w grupie asortymentowej "NABIAŁ" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): A.271.03.2019 Dostawa żywności w gru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920993 2019-06-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920668 2019-06-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1 –droga wojewódzka Nr 878 Stobierna – Rzeszów w km 465+220 – 465+378 w m. Jasionka,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921151 2019-06-26 Śląskie Zakup i dostawa 2 szt. samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921153 2019-06-26 Podkarpackie Remont ulicy bocznej od ul. Zagórze w Krośnie (Dzielnica Zawodzie) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.52.2019 1. W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921169 2019-06-26 Podkarpackie Utwardzenie terenu działki nr ewid. 1183/13 w Krośnie - obręb: Krościenko Niżne Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921482 2019-06-26 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (...) „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921485 2019-06-26 Śląskie Dostawa oprogramowania dla sieci Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 16/2019 Przedmiotem postępowania jest: Dostawa licenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921536 2019-06-26 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sanatorium „Teresa” w Rymanowie-Zdroju.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921190 2019-06-26 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Szpital Uzdrowiskowy „Eskulap” w Rymanowie-Zdroju

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920975 2019-06-26 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): B-3.272.4.2019 Budowa chodnika przy drodze gminnej NR 107 464R Ostrów-Skrzyszów w miejsco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920791 2019-06-26 Podkarpackie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok polegająca na budowie chodnika w km 26+318 - 26+530 str. lewa wraz z budową...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921688 2019-06-26 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i odcinka kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Ksieże Górki w ramach zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921070 2019-06-26 Podkarpackie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice: Roboty budowlano montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921909 2019-06-26 Lubelskie Budowa drogi w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju – obwodnica Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego w km 0+000 – 0+502 Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921880 2019-06-26 Podkarpackie Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Jaksmanicach. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921917 2019-06-26 Podkarpackie „Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Glinik etap I” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRz.271.10.2019 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921952 2019-06-26 Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GPIR.271.1.10.2019 Przedmiot zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921980 2019-06-26 Podkarpackie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE „PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAŃCUCIE OBEJMUJĄCA: PRZEBUDOWĘ POCHYLNI WRAZ Z T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921974 2019-06-26 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi „na Kawalca” dz. nr ewid. 1746/1, 1733/1, 2412/7 w km 0+000 – 0+260 w miejscowości Dylągówka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922008 2019-06-26 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa drogi dz. nr ewid. 2410/4 w km 0+000 – 0+260 w miejscowości Dylągówka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922009 2019-06-26 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont drogi „do Budyków” dz. nr ewid. 2478 w km 0+000 – 0+053 wraz z remontem przepustu w km 0+053 w miejscowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922010 2019-06-26 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Remont drogi „na Urbańskich” dz. nr ewid. 2453 i 2454 w km 0+120 – 0+450 w miejscowości Dylągówka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922011 2019-06-26 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Remont przepustu w ciągu drogi „na Bilcówkę” dz. nr ewid. 1023/1 w miejscowości Szklary w km 0+015 – 0+017

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922098 2019-06-26 Podkarpackie Sukcesywne dostawy owoców i warzyw dla Powiat Strzyżowski - Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922131 2019-06-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pieczywo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922132 2019-06-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Mięso i wędliny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922129 2019-06-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Owoce i warzywa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)