Wyniki przetargów - woj. organizatora: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4888790 2019-05-24 Śląskie Dostawa licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług publicznych w ramach projektu pn.: E- Oława- rozwój i popra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888780 2019-05-24 Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZK-WP/290/3400/61/19 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888837 2019-05-24 Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji części budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Ładnej 22...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4888838 2019-05-24 Małopolskie Budowa oświetlenia drogowego w 2019 r. na terenie miasta i gminy Strzelin - etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889501 2019-05-24 Dolnośląskie Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Inżynierskiej 54 we Wrocławiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889489 2019-05-24 DOSTAWA RYBY HANDLOWEJ NR 2 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN-8/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb dla p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889484 2019-05-24 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R0AP0000.271.28.2019 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - Budowa LABORATORIUM ZR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889525 2019-05-24 Dolnośląskie Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2019 r. Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889536 2019-05-24 II.1.1) Nazwa: 04440 – Rozbudowa ul. Osobowickiej na odcinku od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu II.1.4) Krótk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889576 2019-05-24 II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889598 2019-05-24 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych wytwarzanych w Wojewódzkim Szpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889618 2019-05-24 II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Reja II.1.4) Krótki opis: Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889645 2019-05-24 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MGOK.271.1.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana – Budowa świetlicy wiejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889644 2019-05-24 Dolnośląskie Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jeleniej 7 we Wrocławiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.362.24.S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889705 2019-05-24 Przebudowa ulicy 1-ego Maja w Malczycach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ROŚ.271.1.2019.PH Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889746 2019-05-24 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej – Filia Publicznego Żłobka w Wińsku 1) Nazwa zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889748 2019-05-24 Małopolskie Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla potrzeb Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889761 2019-05-24 Adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego w Wińsku na Dzienny Dom Seniora 1) Nazwa zadania: Adaptacja budynku przy ul. Piłsudskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889770 2019-05-24 Wielkopolskie Żernicki Park Sportu i Rekreacji – etap I” zadanie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, projekt nr 368 oraz Wrocławskiego B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889817 2019-05-24 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): USK/DZP/PN-132/2019 Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru autorskiego i serwisu sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889939 2019-05-24 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DU.65.15.2019. 1. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów o kodach 170101, 170102,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889950 2019-05-24 Dolnośląskie Przebudowa drogi nr 1595D w m. Domaniów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.251.6.2019.AK Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886815 2019-05-23 Dolnośląskie Wybór Wykonawcy etapu II i III – adaptacji na potrzeby ZPS segment A , część segmentu B i łącznika do segmentu D” w ramach zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886820 2019-05-23 Opolskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ KONSERWACJI WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INFR/208/201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886788 2019-05-23 Dolnośląskie Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.1.23.2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886911 2019-05-23 Dolnośląskie Sprzątanie pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.2370.4.2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887082 2019-05-23 Dolnośląskie Remont i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania (II strefa, poziomy instalacyjne oraz SUW) wraz z malowaniem pomieszczeń w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887273 2019-05-23 II.1.1) Nazwa: Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887278 2019-05-23 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa roztworu mocznika 32,5 % (nr sprawy: MAT/73/2019) II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887294 2019-05-23 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawę cysterny do przewozu i dystrybucji wody typ CW-10 (nr sprawy MAT/84/2019) II.1.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)