Wyniki przetargów - woj. organizatora: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5560828 2021-01-26 Dolnośląskie Dostawa samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego typu pickup Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PT.2370.12.2020 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560841 2021-01-26 Dolnośląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Duszniki-Zdrój Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.07.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561342 2021-01-26 Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej obiekcie Zespołu Szkół w Chocianowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562218 2021-01-26 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561274 2021-01-26 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562255 2021-01-26 Dolnośląskie Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad dwoma zadaniami pn.: „Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych - ekranów akus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562262 2021-01-26 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska (zad nr 5) na terenie obszaru chronionego Natura 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562234 2021-01-26 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa materiałów elektrycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561892 2021-01-26 Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla potrzeb Politechniki Wrocławskiej usług: a) stałej konserwacja wybranych układów wentyla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562710 2021-01-26 Mazowieckie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminnego Centrum edukacji i Sportu w Ziębicach oraz jednostek oświa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562761 2021-01-26 Dolnośląskie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562724 2021-01-26 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MCUS.DZP.373-59/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562718 2021-01-26 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MCUS.DZP.373-55/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i produktów r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563108 2021-01-26 Dolnośląskie Remont elewacji budynków F-4 i F-6 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Gdańskiej 7/9 we Wrocławiu wraz z pracami remontowymi. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563394 2021-01-26 Dolnośląskie Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Bolesławiec w latach 2021 -2023 (3 lata) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563464 2021-01-26 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Adaptacja (remont) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562303 2021-01-26 Małopolskie Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego miasta Lubina. Przedmiotem zamówienia jest usługa dyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563673 2021-01-26 Pomorskie „Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica”. Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563150 2021-01-26 Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn – Borowice – Sosnówka w km 0+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561815 2021-01-26 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa części holu na salę praktyki zawodowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5563465 2021-01-26 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont pracowni matematyczno-przyrodniczej (sala 209)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562233 2021-01-26 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa materiałów instalacyjno-sanitarnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557568 2021-01-25 Dolnośląskie „Budowa budynku usługowego służącego do obsługi sportu i rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 17/6 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557796 2021-01-25 Dolnośląskie Przebudowa ulicy Innowacyjnej we Wróblowicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KRO.ZP.271.17.2020 Przebudowy drogi gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559420 2021-01-25 Dolnośląskie „Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności.” Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559475 2021-01-25 Wielkopolskie Utrzymanie czystości na obiektach budowlanych przez bieżące usuwanie graffiti oraz innych zanieczyszczeń na terenie Wrocławia. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558202 2021-01-25 Dolnośląskie Usługi w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych w obrębie dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559752 2021-01-25 Dolnośląskie "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łagiewniki,ul. Sportowa". Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.10.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559193 2021-01-25 Mazowieckie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla do 3 (trzech) kotłowni WCSKJ (Jelenia Góra, Kowary, Bolków) w okr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560003 2021-01-25 Mazowieckie Zaprojektowanie i dobudowa windy zewnętrznej do obiektu Zespołu Szkół w Chocianowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)