Wyniki przetargów - woj. realizacji: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4883052 2019-05-21 Mazowieckie Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 10/WIR/2019 A. Przedmiot zamówienia Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883054 2019-05-21 Mazowieckie „Optymalizacja procesu historyzacji baz danych adresowych, inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych”. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883024 2019-05-21 Mazowieckie Zakup i dostawa Białej farby akrylowej oraz rozpuszczalnika do farb drogowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/P-02/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883032 2019-05-21 Mazowieckie Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej możliwości wykonania dodatkowych urządzeń podnoszących (przy wejściach wschodnim, zacho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883036 2019-05-21 Mazowieckie Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2/2019/ZP Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883047 2019-05-21 Mazowieckie Dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów, cieków podstawowych i przepustów na terenie Gminy Piaseczno Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883051 2019-05-21 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Or-III.271.9.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883140 2019-05-21 Mazowieckie Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883144 2019-05-21 Mazowieckie Dostawa artykułów spożywczych różnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 52/DZZ/2019 1.1. dostawa artykułów spożywczych t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883148 2019-05-21 Mazowieckie Remont drogi w Łęgu, gmina Konstancin-Jeziorna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.04.2019 : 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883150 2019-05-21 Mazowieckie Utrzymanie i rozwój oprogramowania SIMPLE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZP.250.18.2019 2. Przedmiotem Zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883126 2019-05-21 Mazowieckie Budowa windy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczytnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GM.L.271.3.2019 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883131 2019-05-21 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP-12/IM/2019 Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są dostawy Artyku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883125 2019-05-21 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883043 2019-05-21 Mazowieckie Remont boisk sportowych na terenie osiedla TBS w Wieliszewie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883035 2019-05-21 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: remont wraz z zagospodarowaniem terenu podwórka – ul. Grenady 5 - 9 w Warszawie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883021 2019-05-21 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Droga powiatowej Nr 1125L Turów – Szóstka – Drelów w m. Szóstka od km 7+906 do km 8+311

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883357 2019-05-21 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 19/19 Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883344 2019-05-21 Mazowieckie Przebudowa łazienek wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Przyszkolnej 22 w Płocku. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883342 2019-05-21 Mazowieckie Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L Kurów - Karmanowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 4/PZD/2019 Przedmiotem inwest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883340 2019-05-21 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/NIFC-4/2019 Przedmiotem zamówienia jest: Usługa drukowania plakatów dla potrzeb Narod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883578 2019-05-21 Mazowieckie Świadczenie usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, szkolenia pracowników w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883549 2019-05-21 Mazowieckie Remont nawierzchni ul. Żytniej w Zalesiu Górnym Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): spr.43/2019 Wykonanie nawierzchni z be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883552 2019-05-21 Mazowieckie Dostawa przełączników abonenckich z portami SFP 1 Gigabit Ethernet Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/54/022/D/19 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883576 2019-05-21 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pielęgnacja i konserwacja Parku w Żelazowej Woli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883693 2019-05-21 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pielęgnacja koryta rzeki Utraty

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883749 2019-05-21 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BA.WZP.26.18.2019 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie uniwersalnych zasad i proced...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883782 2019-05-21 Mazowieckie Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych ze znakiem PDŻ, Polska smakuje oraz logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883871 2019-05-21 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie porządku i czystości w zarządzanych i administrowanych przez MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie budynkach i na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4883900 2019-05-21 Mazowieckie Dostawa mebli biurowych na potrzeby Belsat TV. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/TBZZ/17/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)