Wyniki przetargów - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5237096 2020-03-27 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem niniejszego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236268 2020-03-26 Lubelskie Zakup samochodu operacyjnego osobowego dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BF...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236122 2020-03-26 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 11/20/N 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żywienia systemem zleconym żoł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236068 2020-03-26 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIP-RIF.271.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku w Proszowicach w formul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236151 2020-03-26 Lubelskie Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych – marzec 2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GZOK.2710.32.2020 Dostawa kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236198 2020-03-26 Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do: 1) stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236349 2020-03-26 Lubelskie Dostawa materiałów kamiennych dolomitowych do bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Wojciechów Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236206 2020-03-26 Lubelskie Usługę związaną z naprawą, przeglądem i konserwacją central wentylacji mechanicznej oraz urządzeń i instalacji klimatyzacji znajd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236418 2020-03-26 Lubelskie Budowa Świetlicy Spotkań Twórczych z Domu Strażaka w Popławach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IPR.271.1.2020 2.1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236425 2020-03-26 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja szansą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236351 2020-03-26 Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 105501 L w miejscowości Józefów, gm. Mełgiew na odcinku 990 m. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229883 2020-03-25 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Postępowanie 75/2019 – Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Opocznie II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229975 2020-03-25 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Przetarg nieograniczony: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Kalina, Oseredek, Głuch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229893 2020-03-25 Lubelskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Bielizna zimowa II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2020-2022 przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230023 2020-03-25 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Bielizna zimowa II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2020-2022 przedmiotów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230024 2020-03-25 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Bielizna zimowa II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2020-2022 przedmiotów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230025 2020-03-25 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Bielizna zimowa II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2020-2022 przedmiotów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230026 2020-03-25 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Bielizna zimowa II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2020-2022 przedmiotów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234566 2020-03-25 Lubelskie Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej i gzymsu wieńczącego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234542 2020-03-25 Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008L Łuniew - Łukowisko-Manie - droga krajowa Nr 2 w miejscowości Rogoźnica od km 12+300 do km 12...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229226 2020-03-24 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Promocja miasta poprzez sport poprzez udział drużyny z Lublina w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej w sezonie 2020 II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230177 2020-03-24 Lubelskie Przebudowa odcinka ulicy Jana Kilińskiego w Zamościu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPZ.272.2.2020 Szczegółowy opis p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230209 2020-03-24 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZWiK/4013/2019 Przegląd linii SN na ujęciu wody Romanówka ( ETAP I). 1. Opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230234 2020-03-24 Lubelskie Termomodernizacja Budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.2020 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230305 2020-03-24 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/02/01/2020 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa warzyw i owoców....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230258 2020-03-24 Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Potok Wielki w 2020 r. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230280 2020-03-24 Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 111131L w miejscowości Ślipcze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIPG.271.2.1.2020 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5231267 2020-03-24 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzieńskiej 20 m 14 w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230254 2020-03-24 Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3120L Zakręcie – Jaślików – Majdan Krzyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233965 2020-03-24 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych oraz pogwarancyjnych napraw mechanicznych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)