Wyniki przetargów - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5554698 2021-01-22 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GPK.271.4.2020 1. Przedmiot zamówienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554912 2021-01-22 Lubelskie „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.150.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów“ Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554891 2021-01-22 Lubelskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kraś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555610 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: pakiet 2 1 RF – latex test (zestaw) ( materiał kontrolny – dodatni i ujemny) 1op.=100 oznaczeń op. 4 2 SLE –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555618 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: pakiet 11 1 Podłoże Löwensteina-Jansena (probówki 10 ml ) szt. 800 2 Podłoże Stonenbrinka (probówki 10 ml ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556501 2021-01-22 Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3105L Olchowiec – Czysta ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555496 2021-01-22 Lubelskie Budowa drogi wewnętrznej o długości 636,35m , położonej na działce nr ew. 251 wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1111L w m. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555617 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: pakiet 10 1 RPR Carbon , zestaw razem z kontrolą dodatnią i ujemną, możliwość wykonania testu metodą jakościo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555918 2021-01-22 Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz przebudowy istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Maksymi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556819 2021-01-22 Lubelskie Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kodniu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.8.2020 Przedmiotem zamówienia są ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556603 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Opróżnianie koszy na śmieci na terenie pasów drogowych miasta Zamość.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555973 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Zamość II.2.4) Opis zamówienia: Mechaniczne oczyszczanie ulic.Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555495 2021-01-22 Lubelskie Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego odnawialnego lub w rachunku bieżącym w wysokości 2 000 000,00 złotych dla Gminy Niedrzwic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556960 2021-01-22 Lubelskie Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kodeń Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555174 2021-01-22 Lubelskie Rewitalizacja piwnic budynku w Dominowie ul. Rynek 1 na Centrum Rekreacji Dominów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.1.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555613 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: pakiet 6 1 Odczynniki Ehrlicha (na indol) 100 ml but. 2 2 10% r-r FeCl3 (do dezaminacji, fenyloalaniny) 100...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556604 2021-01-22 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Opróżnianie koszy na śmieci z przystanków autobusowych na terenie miasta Zamość.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557285 2021-01-22 Lubelskie Usługi konserwacji, przeglądów, napraw oraz bieżącego utrzymania instalacji sanitarnych z zapewnieniem pogotowia technicznego dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552612 2021-01-21 Lubelskie Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wielkolesie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.7.2020 Zakres robót obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552575 2021-01-21 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KG.261.01.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na świadczenie usług żywie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553004 2021-01-21 Lubelskie RDW W Chełmie. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg OD w Krzczonowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R2.ST.372.25....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553635 2021-01-21 Lubelskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukówiec, gmina Mrozy” I etap Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGK.272...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554467 2021-01-21 Lubelskie Prace eksploatacyjne wykonywane przy instalacjach oraz urządzeniach klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554465 2021-01-21 Lubelskie Budowa drogi wewnętrznej o długości 122,54m , położonej na działce nr ew. 190 i 203 w m. Cicibór Duży Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554443 2021-01-21 Lubelskie Sukcesywne wykonywanie usług medycznych w zakresie przeprowadzania badań medycyny pracy w roku 2021 dla kadry oraz pracowników Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553240 2021-01-21 Lubelskie ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BEŁŻEC Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554547 2021-01-21 Lubelskie Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5553227 2021-01-21 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OG.272.1.62.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wędlin w roku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554541 2021-01-21 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): znak sprawy OR.271/17/20/B/SZP/MW 1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5552580 2021-01-21 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 1 Kardiomonitor szt. 6 2 Pulsoksymetr napalcowy szt. 10 3 Aparat EKG szt. 5 4 Defibrylator...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)