Wyniki przetargów - woj. realizacji: wielkopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4888845 2019-05-24 Wielkopolskie Rowerowy Patrol Czystości Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ.TI.341.20.2019 Przedmiotem zamówienia jest usługa, zwana ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889473 2019-05-24 Wielkopolskie Budowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych i mieszkaniowych w Radoszkowie Drugim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889505 2019-05-24 Wielkopolskie Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Kostrzynie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.1.7.2019 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889524 2019-05-24 Wielkopolskie Mieszanka treściwa SOT dla jagniąt Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 115/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889517 2019-05-24 Wielkopolskie Środek ochrony roślin PRIAXOR lub równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 116/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889510 2019-05-24 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PR.271.1.2019 Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889589 2019-05-24 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889645 2019-05-24 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MGOK.271.1.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana – Budowa świetlicy wiejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889675 2019-05-24 Wielkopolskie Zagospodarowanie otoczenia Kościańskiego Ośrodka Kultury Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie otoczenia Kościańskiego O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889706 2019-05-24 Wielkopolskie Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kasprowicza w Puszczykowie – etap V Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889712 2019-05-24 Wielkopolskie „Remont niecki basenowej wraz z wykonaniem odwodnienia plaży części rehabilitacyjnej pływalni LAGUNA – wykonanie niezależnego ukł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889744 2019-05-24 Wielkopolskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie w m. Kłodawa ul. Bierzwieńska w zakresie budowy chodnika Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889770 2019-05-24 Wielkopolskie Żernicki Park Sportu i Rekreacji – etap I” zadanie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, projekt nr 368 oraz Wrocławskiego B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889990 2019-05-24 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN-19/19 Przedmiotem zamówienia są usługi związane z gospodarką odpadami medycznymi (18 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4889992 2019-05-24 Wielkopolskie Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Budynek Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie. Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4890020 2019-05-24 Wielkopolskie ostawa sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886825 2019-05-23 Wielkopolskie Zamiatanie ulic i placów miejskich w Wągrowcu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TI.272.20.2019 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4886915 2019-05-23 Wielkopolskie PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ: WYPOSAŻENIA DO POMIARU CIŚNIENIA I SIŁY Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/15/19/F1/KO ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887084 2019-05-23 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDM.IV.ZP.221.7.2019 Przedmiotem zamówienia jest Bieżące utrzymanie oznakowania poziomeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887122 2019-05-23 Wielkopolskie Skórzewo - budowa ul. Pogodnej. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ROA.271.11.2019 .1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887210 2019-05-23 Wielkopolskie Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887208 2019-05-23 Wielkopolskie „Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie na działkach 621/2, 630, 549, 629” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TIA.271.16.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887282 2019-05-23 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego II.1.4) Krótki opis: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887294 2019-05-23 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawę cysterny do przewozu i dystrybucji wody typ CW-10 (nr sprawy MAT/84/2019) II.1.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887370 2019-05-23 Wielkopolskie Budowa ulic K. Bonowskiego i W. Kowalskiego w Wągrowcu – etap II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TI.272.27.2019 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887374 2019-05-23 Wielkopolskie Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887352 2019-05-23 Wielkopolskie Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Eufeminów, gm. Brzeziny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIiRG.271.02.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887599 2019-05-23 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: pakiet 4 1 Barbiturany i ich metabolity– test płytkowy, czułość 300 ng/ml w moczu 1op.=10 testów op. 15 2 Be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887724 2019-05-23 Wielkopolskie Zakup w formie ratalnej neurochirurgicznego mikroskopu operacyjnego wraz z dostawą jednorazowych sterylnych obłożeń (osłon) na mik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4887788 2019-05-23 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Szwy endokopowe i specjalistyczne 1 Szwy endoskopowe i specjalistyczne/Nitka - Jednowłóknowa z polip-dwuaks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)