Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4704105 2018-12-10 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP=1473-2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704086 2018-12-10 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2/RB/2018 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych i wystaw w Muzeum ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704088 2018-12-10 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 312/BF/18/KK Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704091 2018-12-10 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 331/BŁiI/18/AP Zakup kontynuacji wsparcia dla oprogramowania ArcGIS. Szczegółowy opis pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704092 2018-12-10 Dostawa ANALIZATORA GENETYCZNEGO dla KWP w Gdańsku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 111/2018 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704094 2018-12-10 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DOA.201.81/2018 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pionu kanalizacyjnego oraz pion...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704095 2018-12-10 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 1) Dostawy przedmiotu za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704098 2018-12-10 Wymiana wykładzin podłogowych w pokojach mieszkalnych na II piętrze w budynku Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704103 2018-12-10 Opolskie Budowa dróg w mieście – Aleja Wojska Polskiego - XI etap Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.62.2018 Zakres rzeczo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704104 2018-12-10 Dolnośląskie „Wykonywanie napraw i obsług pojazdów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w 2019 r.” Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704110 2018-12-10 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 104/EZP/18 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup licencji na oprogramowanie bazodanowe szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704113 2018-12-10 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704114 2018-12-10 Małopolskie Odbiór odpadów komunalnych z terenie gminy Szerzyny oraz ich zagospodarowanie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FER.271.31...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704117 2018-12-10 Mazowieckie USŁUGA PRALNICZA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DPS.ZG.263.21.2018 Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie komplekso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704119 2018-12-10 Podlaskie Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OBU-IV.271.31.2018 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704124 2018-12-10 Lubelskie Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 105286L w m. Ciechanki Kolonia. 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy drod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704126 2018-12-10 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FDZP.226.43.2018 Świadczenie usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych z obiektów Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704128 2018-12-10 Kujawsko-Pomorskie Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby pracowni rolniczej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu w ramach projektu pn. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704129 2018-12-10 Śląskie .Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704135 2018-12-10 Świętokrzyskie PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704137 2018-12-10 Dolnośląskie Rozbudowa Cmentarza komunalnego w Piławie Górnej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZBP.271.1.16.2018 . Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704090 2018-12-10 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZS1.272.5.2018 4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Malowanie pięt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704112 2018-12-10 Mazowieckie Dostawa benzyny bezołowiowej PB95 i oleju napędowego ON dla Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku 1. Przedmiotem postępowania jest ud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704116 2018-12-10 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeb typu SHARP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704143 2018-12-10 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń typu HP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704144 2018-12-10 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń typu BROTHER

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704125 2018-12-10 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Lignina, wata opatrunkowa, opaski dziane i elastyczne, gaza, kompresy gazowe, pakiety zabiegowe, serwety, opask...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704146 2018-12-10 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Plastry

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704147 2018-12-10 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zestawy zabiegowe, serwety, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, kompres włókninowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4704145 2018-12-10 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń typu CANON

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)