Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4474447 2018-06-22 Śląskie Opracowanie projektu z wykonaniem zaprojektowanych prac w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Fit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474429 2018-06-22 Wielkopolskie przebudowa ul. Różanej w Kościanie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.1.8.2018 Zakres zamówienia w szczególności ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474433 2018-06-22 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.1.106.2018 1. Opis przedmiotu zamówienia : Zamówienie obejmuje zadanie inwestyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474435 2018-06-22 Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474436 2018-06-22 Dolnośląskie Tworzyjanów droga dojazdowa do gruntów rolnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.271.5.2018 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474437 2018-06-22 Dolnośląskie Dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 40/PE/2018 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474439 2018-06-22 Śląskie „Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474440 2018-06-22 Podlaskie Poprawa układu komunikacyjnego w Powiecie Białostockim poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B na terenie Gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474442 2018-06-22 Śląskie Dostawa nowej koparki kołowej o masie roboczej 8-10 ton wg Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Inwestycje zap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474446 2018-06-22 Dolnośląskie Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym przystosowanego do wykonywania prac leśnych - drugi przetarg. Sprawa ZA.270.1.9...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474449 2018-06-22 Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tokarnia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GK.271.6.2018 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474450 2018-06-22 „Remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu" Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474451 2018-06-22 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-291-2456/2018 1. Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów 0.15 i 0.16 w budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474455 2018-06-22 Śląskie „Modernizację nawierzchni dojazdu do budynków 1 Maja 7, Olszynowa 2, 4 Rudzie Śląskiej (etap 2)” Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474456 2018-06-22 Małopolskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu pn. Kierowca operator wózków jezdniowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474460 2018-06-22 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PA.271.1.24.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sportowej przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474461 2018-06-22 Druk plakatów i ulotek promujących umowę z PR Sp. z o.o. wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474463 2018-06-22 Pomorskie Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kwidzynie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.11.2018 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474464 2018-06-22 Dolnośląskie „Przebudowa i rozbudowa byłej drogi zakładowej zlikwidowanych ZPB Bielbaw w obrębie OW Sudety w kierunku od ul. Lotniczej do ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474465 2018-06-22 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZO.MOiO.ŁW.261.4.2018 Przeprowadzenie kursu obsługi koparko-ładowarki dla uczestnika pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474467 2018-06-22 Śląskie „Remont mieszkań Kałusa 20/3, Kałusa 24/1, Kałusa 26/9, Kazimierza 6/1, Kazimierza 6/11 w Rudzie Śląskiej”. Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474469 2018-06-22 Dolnośląskie Renowacja Zalewu Słup na potrzeby ogólnodostępnego kąpieliska Zamówienie będzie współfinansowane z budżetu Województwa Dolnoślą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474472 2018-06-22 Budowa części lekkoatletycznej wraz z boiskiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bytomiu Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474473 2018-06-22 Śląskie Opracowanie projektu z wykonaniem zaprojektowanych prac w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Edu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474474 2018-06-22 Dolnośląskie Zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474478 2018-06-22 Opracowanie i zorganizowanie cyklu 15 spotkań Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WJM.271.7.2018 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474480 2018-06-22 „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego o Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474404 2018-06-22 "Przebudowa łazienek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim" w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474410 2018-06-22 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 6/BP.271.6.2018 Przedmiotem zamówienia jest: 1. Modernizacja terenu rekreacyjnego ul. W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474411 2018-06-22 Wykonanie robót budowlanych pn. „Skansen Pszczelarski” w ramach inwestycji „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)