Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
40198821 2024-04-19 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodzin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198837 2024-04-19 Dolnośląskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi żywienia zbiorowego, w Przedszkolu nr 15 we Wrocławiu im...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198839 2024-04-19 Dolnośląskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót związanych z modernizacją oświetlenia w Dusznik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198841 2024-04-19 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa obejmująca dostawę gazu ziemnego dla budynku przy ul. J...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198845 2024-04-19 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu dwóch boisk sportowych [boisko piłkarskie oraz boisko wiel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198847 2024-04-19 Wielkopolskie Część nr: Nazwa: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie: a) przeglądu stanu technicznego d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198848 2024-04-19 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Usługa przeglądów kominiarskich w okresie 36 miesięcy dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198855 2024-04-19 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198859 2024-04-19 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie posiłków dla uczniów w stołówce Szkoły Podstawowej w J...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198867 2024-04-19 Łódzkie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odebraniu i zagospodarowaniu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198868 2024-04-19 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji ścian dziedzińca i posadzki dziedzińca Czerwonego Ratu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198871 2024-04-19 Wielkopolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest zakup bez dostawy do 100 ton emulsji asfaltowej kationowej C65B3PU/RC do remont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198874 2024-04-19 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie dotyczące realizacji rozbudowy dróg gminnych nr 351206W i nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198875 2024-04-19 Wielkopolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem inwestycji jest: 1. Budowa odcinka linii kablowej w miejscowości Mechlin ul. Jagodowa. Długoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198877 2024-04-19 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198880 2024-04-19 Śląskie Część nr: Nazwa: Świadczenie usługi oświetleniowej, polegającej na utrzymaniu oświetlenia; ulic, placów, skwerów, otwar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198881 2024-04-19 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na organizację oddziałów prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198884 2024-04-19 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitorów (2 szt.) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198891 2024-04-19 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia są usługi prania, dezynfekowania, suszenia, maglowania lub prasowania bielizny szpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198901 2024-04-19 Śląskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej na odcinku od ulicy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198907 2024-04-19 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie, druk i dostawa materiałów na potrzeby Urzę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198909 2024-04-19 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pojazdu specjalistycznego dla Straży Miejskiej w Mielnie. Pojazd mu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198914 2024-04-19 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową układu komunikacyjnego dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198928 2024-04-19 Podlaskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do uzdatniania wody basenowej, zgodnie z opisem prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198929 2024-04-19 Część nr: Nazwa: Budowa drogi powiatowej nr 3446L Honiatyn Oszczów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198933 2024-04-19 Część nr: Nazwa: „Dostawa ambulansu typu B lub C dla zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198937 2024-04-19 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla potrzeb rozwoju zrównoważonej mobilności w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198938 2024-04-19 Mazowieckie Część nr: Nazwa: USŁUGI KONSERWACJI I SERWISU ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW I USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198942 2024-04-19 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

40198944 2024-04-19 Śląskie Część nr: Nazwa: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja montażu małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)