Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6417447 2022-11-26 Śląskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania raz z jego wdrożeniem d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6417448 2022-11-26 Część nr: Nazwa: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu pick-up na potrzeby Nadleś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6417450 2022-11-26 Opolskie Część nr: Nazwa: Druk, oprawa, wraz z insertem karty USB i dostarczenie wraz z wyładunkiem we wskazanym miejscu w siedzibie F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6417453 2022-11-26 Część nr: Nazwa: Dostawa Aparatu do nieinwazyjnych pomiarów hemodynamicznych - 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6417454 2022-11-26 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg leśnych w leśnictwach znajdujących się na terenie admini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6417456 2022-11-26 Śląskie Część nr: Nazwa: 1. Nazwa zamówienia: Zarządzanie projektem oraz nadzór prawny dla projektu „Przeprowadzenie prac konserw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6417457 2022-11-26 Śląskie Część nr: Nazwa: 1. Nazwa zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn. „Przeprowadzenie prac konserwato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6417458 2022-11-26 Wielkopolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu – przygotowywanie i dostarczanie gotowych posiłków dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6417459 2022-11-26 Wielkopolskie Część nr: Nazwa: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6417460 2022-11-26 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dotyczących przesyłek listowych i paczek w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6417462 2022-11-26 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie składu, druku i dostawy materiałów promocyjnych do stałej wystawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415639 2022-11-25 Śląskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu osóbna liniach komunikacyjnych miejskich II.1.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415642 2022-11-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa tabletów oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania dla spółki „PKP Intercity” S.A. w ramach projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415650 2022-11-25 Śląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej od projektowanego węzła na skrzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415659 2022-11-25 Łódzkie II.1.1) Nazwa: „Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa oleju napędowego klasyfikowanego na podstawie aktualnych przepisów i norm ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415662 2022-11-25 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet IV - leśnictwa: Kaszczor i Olejnica; II.2.4) Opis zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415663 2022-11-25 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet V - Maszynowe pozyskanie i zrywka drewna na terenie leśnictw Jurkowo, Kotusz i Turew; II.2.4) Opis ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415664 2022-11-25 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Usługa w zakresie odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych II.1.4) Krótki opis: Usługa w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415652 2022-11-25 CZĘŚĆ NR 3 Nazwa: Pakiet III - leśnictwa: Kotusz, Reńsko, Ziemin i Żegrowo II.2.4) Opis zamówienia: 1) Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415665 2022-11-25 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4 625 916,00 zł dla Gminy Susz II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415666 2022-11-25 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Usługi ochrony osób i mienia w obiektach ZUS O/Kraków (2023-2025) II.1.4) Krótki opis: Bezpośrednia ochrona fi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415670 2022-11-25 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Kąty Wroc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415672 2022-11-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415684 2022-11-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem do rozbudowy drugiego klastra macierzy produkcyjnej Isilon II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415668 2022-11-25 Mazowieckie Zakup pierwszego wyposażenia na Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – aparatura medyczna, w ramach utworzenia Centrum Zdrowia Matki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415687 2022-11-25 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2. - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415660 2022-11-25 CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Zadanie 1 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415689 2022-11-25 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów jednostek wojskowych w m. Lublin zlokalizowanych w obszarze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415682 2022-11-25 Kujawsko-Pomorskie Sukcesywna dostawa fartuchów operacyjnych 1 "Fartuch chirurgiczny wzmocniony z ręcznikami Sterylny fartuch chirurgiczny wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415694 2022-11-25 II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka od właścicieli nieruchomości z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)