Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4554487 2018-08-18 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa wirówki laboratoryjnej II.2.4) Opis zamówienia: 1. Sprzęt musi spełniać co najmniej parametry wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554495 2018-08-18 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: System łączności bezprzewodowej dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. II.1.4) Krótki opis: System łączno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554501 2018-08-18 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa 40 notebooków II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa 40 notebooków, fabrycznie nowych, nieużywanych, o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554505 2018-08-18 II.1.1) Nazwa: Dostawa autobusów pasażerskich II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów pasażerskich2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554515 2018-08-18 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa 4 sztuk Ruchomych Stacji Monitoringowych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554516 2018-08-18 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa serwera z oprogramowaniem II.1.4) Krótki opis: Dostawa serwera z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554517 2018-08-18 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Dostawa ekstraktu kawy zbożowej II.1.4) Krótki opis: Dostawa II.2.4) Opis zamówienia: Zamówienie o wartości przekra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554521 2018-08-18 II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554523 2018-08-18 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 13 000 000,00 PLN zaciąganego nasfinansowanie planowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554525 2018-08-18 Łódzkie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Reymonta na odcinku od ul. Muszlowej do ul. Hoffm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554528 2018-08-18 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa w latac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554534 2018-08-18 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Prace leśne w O.O. Łysa Polana II.2.4) Opis zamówienia: Prace leśne w zakresie hodowli lasu - uprawy leś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554536 2018-08-18 II.1.1) Nazwa: Przetarg nieograniczony: Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji obiektów realizowanych w Nadleśnictwie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554539 2018-08-18 Lubuskie Budowa ulicy Sosnowej i Witosa na terenie miejscowości Cybinka Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP-II.271.39.2018 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554540 2018-08-18 Opolskie Usunięcie namułu z rowów melioracyjnych, wykoszenie skarp oraz naprawa przepustów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554541 2018-08-18 Lubuskie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzmiąca Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP-II.271.42.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554542 2018-08-18 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 53 461 366 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554545 2018-08-18 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 13 800 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554546 2018-08-18 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 055 870 PLN (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554550 2018-08-18 II.1.1) Nazwa: Wyłonienie 18 ekspertów w ramach realizacji zadania II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554551 2018-08-18 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Sukcesywne dostawy paliw dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. II.1.4) Krótki opis: Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554560 2018-08-18 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Ciemino, Łączna, Silnowo, Piław...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554561 2018-08-18 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów ś/c z przyłączami Toruń ul. Płaska. II.1.4) Krótki opis: Wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554562 2018-08-18 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy sieci gazowej ś/c w msc. Bydgoszcz ul. Polna. II.1.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554563 2018-08-18 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji przebudowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w msc. Włocławek ul. Kaliska, Broniewskiego,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554565 2018-08-18 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy sieci gazowej n/c z przyłączami w msc. Bydgoszcz ul. W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554566 2018-08-18 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 1 – Zielonczyn dz.98/23 i dz.98/25 [nr zadania 35733] II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie nr 1 –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554567 2018-08-18 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów ś/c wraz z przyłączami gazowymi w msc. Włocławek, ul. Żytn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554569 2018-08-18 Mazowieckie ZAMÓWIENIE NR 1 CZĘŚĆ NR 1 V: Udzielenie zamówienia Kolumienki SPE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554573 2018-08-18 Kujawsko-Pomorskie II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana kół monoblokowych w 24 zestawach kołowych zgodnie z dokumentacją t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)