Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6427637 2022-12-03 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków dla pacjentów ZOD Fre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6427639 2022-12-03 Małopolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B z egzaminem dla uczniów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6427642 2022-12-03 Małopolskie Część nr: Nazwa: Asystent instruktora jeździectwa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6427643 2022-12-03 Małopolskie Część nr: Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B z egzaminem dla uczniów Zespołu Szkół im. Walerego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6427645 2022-12-03 Dolnośląskie Część nr: Nazwa: Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy produktów żywnościowych – nabiału, opisanych w SWZ, do Domu Zdroj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6427648 2022-12-03 Pomorskie Część nr: Nazwa: Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy (wraz z montażem i przeszkoleniem personelu) urządzeń kuchennych do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6427650 2022-12-03 Pomorskie Część nr: Nazwa: Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy (wraz z montażem i przeszkoleniem personelu) urządzeń kuchennych do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6427652 2022-12-03 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji odcinka kanału deszczowego w ciągu ul. Leśnej w Czekan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425655 2022-12-02 Śląskie Dostawa zestawu do treningu i analizy chodu Zestaw do treningu i analizy chodu komplet 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425662 2022-12-02 Łódzkie Dostawy stentgraftów do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowanych, z odgałęzieniami i/lub fenestrowanych z odgałęzieniami dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425669 2022-12-02 II.1.1) Nazwa: kurs nauki języka angielskiego - na różnych poziomach zaawansowania - dla pracowników administracyjnych izarzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425673 2022-12-02 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, papieru, szkła, metali i tworzyw sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425674 2022-12-02 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Spektrometr mas CEPT II – zestaw chromatografu HPLC o wysokiej rozdzielczości ze spektrometrem mas II.1.4) Krót...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425654 2022-12-02 CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:Pakiet nr 1   Dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego 1 1A. Tisagenlecleucelum dyspersja d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425680 2022-12-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 Dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego 1 1A. "Axicabtagenum ciloleucelum inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425683 2022-12-02 II.1.1) Nazwa: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Osieczna II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425684 2022-12-02 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Dostawę benzyny silnikowej bezołowiowej95 dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425661 2022-12-02 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 wg części nr 1 II.2.4) Opis zamówienia: Szczegół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425689 2022-12-02 II.1.1) Nazwa: Zakup i dostawa komputerów przenośnych II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425694 2022-12-02 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa endoprotez

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425701 2022-12-02 CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pakiet nr 10 II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa endoprotez

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425702 2022-12-02 CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Pakiet nr 11 II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa endoprotez

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425658 2022-12-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:Pakiet 1 Endoproteza stawu biodrowego 14 1 Trzpień uniwersalny w wersji standardowej 131⁰ i lateralizowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425704 2022-12-02 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Budowa laboratorium mikrobiologicznego w kontekście skutków wywołanych pandemią COVID-19 i innymi chorobami zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425693 2022-12-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2 Endoproteza przynasadowa i bipolarna cementowa 8 1 Endoproteza przynasadowa Trzpień krótki tytan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425685 2022-12-02 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 wg części nr 2 II.2.4) Opis zamówienia: Szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425707 2022-12-02 II.1.1) Nazwa: Stała opieka i nadzór nad urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych oraz serwis oprogramowania Small...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425695 2022-12-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet 4 Endoproteza całkowita stawu kolanowego 7 1 Element udowy LPS Flex cementowy / Element udowy LPS s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425710 2022-12-02 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Konserwacja pasów drogowych związana z zimowym utrzymaniem jezdni dróg gminnych i dróg powiatowychw granicach a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425696 2022-12-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet 5 Proteza kolana 4 1 Część udowa anatomiczna – prawa/lewa. Dostępna co najmniej w 8 rozmiarach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)