Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5844892 2021-10-18 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FZP.2811.616.2021 Przedmiotem umowy jest dostawa niesterylnej pościeli i odzieży ochronn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845303 2021-10-18 II.1.1) Nazwa: RDW w Hrubieszowie. Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 867 w m. Siedliska II.1.4) Krótki opis: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845316 2021-10-18 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Naprawa i remont dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845327 2021-10-18 II.1.1) Nazwa: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845350 2021-10-18 II.1.1) Nazwa: Dostawa okularów balistycznych II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia była dostawa okularów balistycznych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845332 2021-10-18 II.1.1) Nazwa: „Dostawa drewna – część IV – prowadniki modrzewiowe” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa prowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845361 2021-10-18 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Zakup wraz z montażem parkomatów do obsługi Obszaru Płatnego Parkowania w Krakowie. II.1.4) Krótki opis: 1)Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845372 2021-10-18 II.1.1) Nazwa: Dostawa czytników dokumentacji technicznej. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/136/MW II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiot za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845403 2021-10-18 II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku DS. ‘Eskulap’ w zakresie dostosowania do przepis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845408 2021-10-18 Śląskie II.1.1) Nazwa: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845409 2021-10-18 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Miasta Józefowa II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845423 2021-10-18 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku II.1.4) Krótki opis: Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845427 2021-10-18 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych w granicach administracyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845429 2021-10-18 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zaprojektowanie, dostawa i uruchomienie kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów Komunalnych dla zabu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845438 2021-10-18 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławekoraz na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845442 2021-10-18 II.1.1) Nazwa: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektoweji budowa sieci ciepłowniczej w ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845449 2021-10-18 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie Projektu dla zadania inwestycyjnego 5-05-14-191-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w zlewni programowaneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845450 2021-10-18 II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej ś/c wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845452 2021-10-18 II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynków do przepisów p.poż. oraz aktualizacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845459 2021-10-18 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na terenie działania Wydziału Regionalnego Pionu K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845397 2021-10-18 II.1.1) Nazwa: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 19 12 12z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej II.1.4) Krótki opis: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845425 2021-10-18 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: PROWADZENIE ZAJĘĆ Z NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA W PARKU WODNYM OCTOPUS W SUCHYM LESIE II.1.4) Krótki opis: 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845302 2021-10-18 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola od km 8+310 do km 8+480 polegająca na budowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845400 2021-10-18 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług sprzątania nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Tymiankowej 5, 7, 9, 11, 13, 15 w Osielsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845333 2021-10-18 II.1.1) Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa w okresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5845426 2021-10-18 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań tomografii komputerowej oraz badań RTG wraz z opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5844433 2021-10-17 Łódzkie DOSTAWA ŚWIEŻYCH PRODUKTOW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/36/2020 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5842523 2021-10-15 Wielkopolskie Zestaw (rura i komora) oraz kaniula donosowa Zestaw zawierający rurę i komorę = 10 szt. Kaniula donosowa = 20 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5842935 2021-10-15 II.1.1) Nazwa: "Przebudowa dworca kolejowego Hel". II.1.4) Krótki opis: 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5842936 2021-10-15 Śląskie II.1.1) Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec - etap VI Nowe Chechło II.1.4) Krótki opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)