Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
801525 2019-07-10 Pomorskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
801524 2019-07-10 Pomorskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
801523 2019-07-10 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
801519 2019-07-10 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
801521 2019-07-10 Kujawsko-Pomorskie
 Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Świę...
801520 2019-07-10 Kujawsko-Pomorskie
 Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Świę...
807832 2019-08-18 Podlaskie
Winda zewnętrzna
827010 2019-12-16 Łódzkie
Tor pumptrack na Łowickich Błoniach (tor...
827011 2019-12-16 Łódzkie
Łowicki Park Życia "ŁoGród"
827012 2019-12-16 Łódzkie
Rewitalizacja boisk i placu zabaw przy u...
827013 2019-12-16 Łódzkie
Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych...
827014 2019-12-16 Łódzkie
Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawow...
827015 2019-12-16 Łódzkie
Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszy...
827016 2019-12-16 Łódzkie
Parking dla samochodów wzdłuż ulicy Kono...
827005 2019-12-16 Małopolskie
 Budowa mostu w ciągu drogi dojazdowej d...
827004 2019-12-16 Małopolskie
 „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej „...
827003 2019-12-16 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
827002 2019-12-16 Małopolskie
 „Wykonanie urządzeń wodnych dla potrzeb...
827001 2019-12-16 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
827017 2019-12-16 Łódzkie
Świet(l)na zebra – Poprawa bezpieczeństw...
827018 2019-12-16 Łódzkie
Wymiana chodnika na ulicy Pałacowej
826999 2019-12-16 Małopolskie
 „Instalacja automatycznej linii chromow...
826996 2019-12-16 Małopolskie
 Koncesja na wydobywanie kopaliny ze zło...
827019 2019-12-16 Łódzkie
Przebudowa osiedlowego placu zabaw na os...
827020 2019-12-16 Łódzkie
Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Nieborowsk...
827000 2019-12-16 Małopolskie
 Przeniesienie decyzji o środowiskowych ...
826998 2019-12-16 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
826997 2019-12-16 Opolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
826995 2019-12-16 Mazowieckie
 Wykonanie i eksploatacja tymczasowego u...
826994 2019-12-16 Podkarpackie
 Zmiana koncesji nr 100/97 na wydobywani...