Inwestycje - Krasnystaw - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
841241 2020-03-09 Lubelskie
Park handlowy o pow. ok. 5 tys. m2.
840948 2020-03-03 Lubelskie
Modernizacja kapliczki przy ul. Krakowsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840951 2020-03-03 Lubelskie
Budowa toalety publicznej na rynku miejs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840952 2020-03-03 Lubelskie
Renowacja murów dawnego ratusza na rynku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840913 2020-02-28 Lubelskie
Remont dróg miejskich
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840915 2020-02-28 Lubelskie
Utrzymanie czystości i porządku oraz zim...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840917 2020-02-28 Lubelskie
Przebudowa ul. Pszczela i Błonie w Krasn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840922 2020-02-28 Lubelskie
Przebudowa drogi gminnej ulicy Stokowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840926 2020-02-28 Lubelskie
Przebudowa pomieszczeń Ratusza Miejskieg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840931 2020-02-28 Lubelskie
Przebudowa kotłowni gazowej Ratusza Miej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840936 2020-02-28 Lubelskie
Przygotowanie terenów inwestycyjnych SSE...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838138 2020-02-20 Lubelskie
Budowa myjni samochodowej bezdotykowej p...
837022 2020-02-17 Lubelskie
Dostawa sprzętu medycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837025 2020-02-17 Lubelskie
Dostawa narzędzi laparoskopowych, siatek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837031 2020-02-17 Lubelskie
Dostawa endoprotez stawu biodrowego i ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837034 2020-02-17 Lubelskie
Dostawa zamkniętego systemu pobierania k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837036 2020-02-17 Lubelskie
Dostawa wyrobów medycznych jedno i wielo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837038 2020-02-17 Lubelskie
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i mat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837041 2020-02-17 Lubelskie
Dostawa wyrobów ortopedycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836754 2020-02-13 Lubelskie
Budowa windy zewnętrznej oraz ułozenie n...
836757 2020-02-13 Lubelskie
Wniosek o zezwolenie na realizację inwes...
840941 2020-02-04 Lubelskie
Zagospodarowanie działki nr 2145/1 przy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840944 2020-02-04 Lubelskie
Budowa separatora wód opadowych w piasko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840945 2020-02-04 Lubelskie
Przebudowa lokalu mieszkalnego przy Plac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840946 2020-02-04 Lubelskie
Budowa sieci wodociągowej i budowa ogóln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840947 2020-02-04 Lubelskie
Budowa separatora wód opadowych w piasko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844369 2020-01-28 Lubelskie
Rozbudowa ulic: Tokarzewskiego, Graniczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844370 2020-01-28 Lubelskie
Wylot kanalizacji deszczowej ul. Sikorsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu