Inwestycje - Białystok - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
808297 2019-08-22 Podlaskie
Budowa gazociągu średniego ciśnienia
808466 2019-08-22 Podlaskie
Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodz...
808306 2019-08-21 Podlaskie
Rozbiórka części budynku oraz jego rozbu...
808319 2019-08-21 Podlaskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
807832 2019-08-18 Podlaskie
Winda zewnętrzna
807796 2019-08-14 Podlaskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
807813 2019-08-13 Podlaskie
Budowa 17 stanowisk postojowych (dla sam...
807297 2019-08-12 Podlaskie
Budowa wraz z przebudową sieci kanalizac...
806865 2019-08-08 Podlaskie
Urządzenia do wczesnej rehabilitacji neu...
806104 2019-08-05 Podlaskie
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budy...
806259 2019-08-05 Podlaskie
Hotel Mercure Białystok
808796 2019-08-01 Podlaskie
Budynek wielorodzinny przy ul. Narewskie...
805349 2019-07-30 Podlaskie
Budowa drogi wewnętrznej
805360 2019-07-30 Podlaskie
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ...
805293 2019-07-29 Podlaskie
Przebudowa wnętrz Centrum Alfa Białystok...
805361 2019-07-29 Podlaskie
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ...
805362 2019-07-29 Podlaskie
Budowa elektroenergetycznych linii kablo...
805365 2019-07-29 Podlaskie
Budowa strefy końcowego podejścia i star...
805510 2019-07-29 Podlaskie
Dostawy różnej aparatury specjalistyczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
805509 2019-07-29 Podlaskie
Dostawa aparatury specjalistycznej (w ty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
805511 2019-07-29 Podlaskie
Dostawy baz danych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
805512 2019-07-29 Podlaskie
Dostawy sprzętu komputerowego i projekto...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
805037 2019-07-29 Podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowej ora...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
804453 2019-07-25 Podlaskie
Budowa sieci cieplnej z przyłączami
804472 2019-07-25 Podlaskie
Przebudowa i nadbudowa części budynku ho...
804474 2019-07-25 Podlaskie
Wyposażenie/doposażenie w aparaty do dia...
804479 2019-07-25 Podlaskie
Budowa gazociągu średniego ciśnienia
804483 2019-07-25 Podlaskie
Przebudowa wewnętrznego układu komunikac...
804494 2019-07-25 Podlaskie
Docieplenie budynku ochronno- bramowego
804558 2019-07-25 Podlaskie
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowan...