Inwestycje - "nie podano" - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1069031 2022-08-10 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1069029 2022-08-10 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1068766 2022-08-09 Świętokrzyskie
Sukcesywna dostawa artykułów żywnośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068606 2022-08-09 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068775 2022-08-09 Zachodniopomorskie
Poprawa efektywności energetycznej w bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068730 2022-08-09 Świętokrzyskie
Przebudowa dróg gminnych o nr 368010 T ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068729 2022-08-09 Dolnośląskie
Usługa przewozu uczniów z terenu Miast...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068777 2022-08-09 Pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068614 2022-08-09 Podkarpackie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068617 2022-08-09 Małopolskie
MODERNIZACJA CZTERECH ODCINKÓW DRÓG DO...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068782 2022-08-09 Mazowieckie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Dro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068758 2022-08-09 Wielkopolskie
Dostawa energii elektrycznej na rok 2023
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068727 2022-08-09 Pomorskie
Zimowe utrzymanie dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068756 2022-08-09 Łódzkie
Dowóz uczniów z terenu gminy Ujazd w r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068784 2022-08-09 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji proejktowo - ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068625 2022-08-09 Wielkopolskie
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DOWOZU I ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068752 2022-08-09 Lubuskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068720 2022-08-09 Kujawsko-Pomorskie
Świadczenie usług w zakresie publiczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068785 2022-08-09 Lubuskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068628 2022-08-09 Podlaskie
Dostawa energii elektrycznej do obiektó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068750 2022-08-09 Wielkopolskie
Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068632 2022-08-09 Pomorskie
Dostawa opału dla jednostek podległych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068714 2022-08-09 Łódzkie
Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki od...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068789 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Remont drogi gminnej Stręgielek - Gęba...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068636 2022-08-09 Lubelskie
„Dowóz uczniów z terenu Gminy Frampo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068640 2022-08-09 Podlaskie
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068723 2022-08-09 Świętokrzyskie
Zakup laptopów dla Gminy Dwikozy w rama...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068798 2022-08-09 Świętokrzyskie
Udzielenie kredytu długoterminowego w k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068722 2022-08-09 Lubuskie
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068646 2022-08-09 Zachodniopomorskie
Modernizacja dróg na terenach wiejskich...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu