Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
882180 2020-12-23 Dolnośląskie
Przebudowa wejść do budynków oraz szybów...
882010 2020-12-21 Dolnośląskie
Przebudowa budynku przemysłowego magazyn...
881231 2020-12-11 Dolnośląskie
Przebudowa Sali Obsługi Klientów w Biurz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880830 2020-12-09 Dolnośląskie
Przebudowa wejść do budynków oraz szybów...
880431 2020-12-05 Dolnośląskie
Hala produkcyjna o pow. ok. 5 tys. m2
879699 2020-11-30 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 16 w b...
879296 2020-11-26 Dolnośląskie
Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnospr...
879299 2020-11-26 Dolnośląskie
Remont budynków użyteczności publicznej ...
879236 2020-11-25 Dolnośląskie
Budowa parkingu wraz z infrastrukturą pr...
877337 2020-11-12 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4+5 wr...
876187 2020-11-05 Dolnośląskie
Budowa hali namiotowej z przeznaczeniem ...
876228 2020-11-05 Dolnośląskie
Budowa kontenera na urządzenie techniczn...
875381 2020-10-29 Dolnośląskie
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej or...
875390 2020-10-29 Dolnośląskie
Drenaż i odwodnienie budynku mieszkalneg...
875391 2020-10-29 Dolnośląskie
Przebudowa instalacji gazowej w częściac...
874560 2020-10-22 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 wraz...
874561 2020-10-22 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu mieszkalnego i instala...
874562 2020-10-22 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 wraz...
874563 2020-10-22 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 14 wra...
874564 2020-10-22 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 wraz...
874566 2020-10-22 Dolnośląskie
Rozbiórka przybudówki - pomieszczenia go...
874567 2020-10-22 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 wraz...
874568 2020-10-22 Dolnośląskie
Wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni ...
874201 2020-10-20 Dolnośląskie
Zagospodarowanie terenu, budowa boiska s...
872821 2020-10-09 Dolnośląskie
Rewitalizacja podwójnego boiska do siatk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
872822 2020-10-09 Dolnośląskie
Koszary wojskowe,całe sportowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
872820 2020-10-09 Dolnośląskie
Nasze Osiedle remont chodników
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
872819 2020-10-09 Dolnośląskie
Samochody dla Strażaków -" Ludziom na Ra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
872411 2020-10-06 Dolnośląskie
Rozbudowa istniejącego budynku garażowo-...
869932 2020-09-10 Dolnośląskie
Ekologiczny parking.