Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845175 2020-03-26 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
841060 2020-03-04 Świętokrzyskie
Farma fotowoltaiczna
837792 2020-02-19 Świętokrzyskie
Budowa elektroenergetycznej sieci kablow...
837793 2020-02-19 Świętokrzyskie
Budowa elektroenergetycznej sieci kablow...
835337 2020-02-11 Świętokrzyskie
Odbudowa drogi gminnej w ramach usuwania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835319 2020-02-07 Świętokrzyskie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835320 2020-02-07 Świętokrzyskie
Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835322 2020-02-07 Świętokrzyskie
Opracowanie koncepcji programowo-przestr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835325 2020-02-07 Świętokrzyskie
Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835333 2020-02-07 Świętokrzyskie
Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835339 2020-02-07 Świętokrzyskie
Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835213 2020-02-06 Świętokrzyskie
Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835189 2020-02-05 Świętokrzyskie
Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835190 2020-02-05 Świętokrzyskie
Budowa kanalizacji deszczowej drogi gmin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835192 2020-01-29 Świętokrzyskie
Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835199 2020-01-29 Świętokrzyskie
Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835200 2020-01-29 Świętokrzyskie
Budowa ulicy Polnej w Staszowie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835202 2020-01-29 Świętokrzyskie
Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835203 2020-01-29 Świętokrzyskie
Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835207 2020-01-29 Świętokrzyskie
Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835208 2020-01-29 Świętokrzyskie
Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835210 2020-01-29 Świętokrzyskie
Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835211 2020-01-29 Świętokrzyskie
Odbudowa drogi gminnej w ramach usuwania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835212 2020-01-29 Świętokrzyskie
Termomodemizacja budynku UMiG w Staszowi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835204 2020-01-29 Świętokrzyskie
Przebudowa elementów zagospodarowanie te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835276 2020-01-29 Świętokrzyskie
Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835275 2020-01-29 Świętokrzyskie
Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835274 2020-01-29 Świętokrzyskie
Modernizacja boiska przy Publicznej Szko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835277 2020-01-29 Świętokrzyskie
Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835278 2020-01-29 Świętokrzyskie
Przebudowa Zalewu nad Czarną
Wartość: widoczna po zakupie dostępu