Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
855284 2020-05-21 Pomorskie
Sieci i przyłącza wod.-kan. oraz zagospo...
855145 2020-05-20 Łódzkie
Remont budynku głównego Domu Dziecka w S...
855147 2020-05-20 Łódzkie
Remont elewacji
852315 2020-05-04 Łódzkie
Budowa hali sportowej wraz z zapleczem t...
853666 2020-04-17 Łódzkie
Modernizacji Oddziału Położniczo-Ginekol...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
853667 2020-04-17 Łódzkie
Termomodernizacja budynków szpitalnych W...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
851991 2020-04-16 Kujawsko-Pomorskie
Kompleks „Aura Towers” z 23 lokalami apa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
848063 2020-04-14 Łódzkie
Przebudowa pomieszczeń auli na 2 drugim ...
840855 2020-03-04 Łódzkie
Przebudowa ulicy J.Brzechwy wraz z budow...
853660 2020-03-03 Łódzkie
Dostawy implantów ortopedycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
853662 2020-03-03 Łódzkie
Zestaw endoskopowy: tor wizyjny lszt., w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
853661 2020-03-03 Łódzkie
Zakup i wdrożenie systemu informatyczneg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
853663 2020-03-03 Łódzkie
Usługa serwisu i obsługi systemów inform...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
853664 2020-03-03 Łódzkie
Usługa nadzoru autorskiego na systemami ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
853665 2020-03-03 Łódzkie
Modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839894 2020-02-28 Łódzkie
Budynek przedszkola i żłobka wraz z inst...
837893 2020-02-19 Łódzkie
Zmiana sposobu użytkowania budynku miesz...
837463 2020-02-17 Łódzkie
Budynki mieszkalne jednorodzinne w zabud...
835421 2020-02-06 Łódzkie
Rozbudowa i nadbudowa budynku Centrum Ku...
843653 2020-02-05 Łódzkie
Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z lin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843655 2020-02-05 Łódzkie
Wielobranżowy nadzór inwestorski nad inw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843657 2020-02-05 Łódzkie
Przebudowa ulic w osiedlu Halinów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843658 2020-02-05 Łódzkie
Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843659 2020-02-05 Łódzkie
Budowa parkingu i miejsc postojowych prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843661 2020-02-05 Łódzkie
Przebudowa i remont ul. Warszawskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843663 2020-02-05 Łódzkie
Konserwacja oznakowania poziomego w ulic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843665 2020-02-05 Łódzkie
Konserwacja oznakowania pionowego i urzą...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
854964 2020-01-27 Łódzkie
Remont pomieszczeń biurowych w budynku S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
854963 2020-01-27 Łódzkie
Remont holu i korytarzy (parter) w budyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
854965 2020-01-27 Łódzkie
Świadczenie usług zimowego utrzymania dr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu