Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068822 2022-08-09 Pomorskie
Roboty budowlane polegające na adaptacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068666 2022-08-09 Pomorskie
Roboty budowlane polegające na zaprojek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068334 2022-08-08 Pomorskie
Wykonanie przeglądu technicznego – sp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067506 2022-08-05 Pomorskie
Roboty rozbiórkowe budynku 74/4101 oraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067364 2022-08-04 Pomorskie
Budowa hali magazynowej z częścią biu...
1066389 2022-08-02 Pomorskie
Krótkoterminowe wsparcie psychoterapeut...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066379 2022-08-02 Pomorskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1066375 2022-08-02 Pomorskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1066374 2022-08-02 Pomorskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1066233 2022-08-01 Pomorskie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1065684 2022-07-29 Pomorskie
Przedłużenie gwarancji urządzeń i us...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065248 2022-07-28 Pomorskie
Roboty remontowe c.o. w bud. 303 Klub 3F...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063645 2022-07-25 Pomorskie
remonty posesji (sieci zewnętrzne, ośw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062521 2022-07-21 Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1062813 2022-07-21 Pomorskie
Dostawa sześciu kompletów dronów z wy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062887 2022-07-21 Pomorskie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062888 2022-07-21 Pomorskie
Zakup usługi gastronomicznej oraz hotel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062889 2022-07-21 Pomorskie
Szkolenie dla kadry z metod pracy z osob...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062701 2022-07-21 Pomorskie
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068442 2022-07-21 Pomorskie
Hala produkcyjna o kubaturze 24 tys. m3.
1060796 2022-07-15 Pomorskie
Dostawa sprzętu komputerowego i multime...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060764 2022-07-15 Pomorskie
Usługa lodołamania na torach podejści...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060935 2022-07-15 Pomorskie
serwis, naprawy i przeglądy - aparatura...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060698 2022-07-15 Pomorskie
Nadzory inwestorskie nad robotami budowl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059686 2022-07-13 Pomorskie
Remont budynku nr 10 w kompleksie 4108 w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059808 2022-07-13 Pomorskie
Remont budynku nr 10 w kompleksie 4108 w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059259 2022-07-12 Pomorskie
Wykonanie instalacji automatyki laborato...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059287 2022-07-12 Pomorskie
Likwidacja ujęć wody część I: K-Sko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059250 2022-07-12 Pomorskie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059359 2022-07-12 Pomorskie
Przeprowadzenie szkoleń praktycznych ze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu