Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
880978 2020-12-11 Lubelskie
Utworzenie II magazynu akt
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880979 2020-12-11 Lubelskie
Nadbudowa, termomodernizacja i dostosowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880981 2020-12-11 Lubelskie
Modernizacja bazy noclegowej oraz sanita...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880977 2020-12-11 Lubelskie
Dostosowanie Sali Obsługi Klientów do st...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
875261 2020-10-28 Lubelskie
Instalacja zbiornikowa gazu płynnego pro...
866061 2020-08-12 Lubelskie
Budowa stanowiska rozładunku kontenerów ...
853671 2020-05-11 Podkarpackie
Pozwolenie na budowę 8 budynków mieszkal...
852542 2020-05-05 Lubelskie
Renowacja i przebudowa ogrodzenia przy k...
844934 2020-03-25 Lubelskie
Przebudowa schodów zewnętrznych przy bud...
840131 2020-03-02 Lubelskie
Przebudowa hali magazynowo-produkcyjnej ...
847533 2020-02-21 Lubelskie
Adaptacja pomieszczeń budynku internatu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835401 2020-02-07 Podkarpackie
Przebudowa części istniejącej hali produ...
830865 2020-01-23 Lubelskie
Budowa kompleksu sportowego w miejscowoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
829459 2020-01-23 Lubelskie
Odwodnienie części osiedla Ogrody poprze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
829460 2020-01-23 Lubelskie
Poprawa efektywności energetycznej budyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
829463 2020-01-23 Lubelskie
Wykorzystanie energii przyjaznej środowi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830774 2020-01-23 Lubelskie
Rozbudowa i remont systemu gospodarki wo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830775 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie dokumentacji technicznej linii...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830776 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie dokumentacji drogi gminnej tzw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830777 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie chodnika w Dylach
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830778 2020-01-23 Lubelskie
Budowa drogi gminnej - II linia zabudowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830779 2020-01-23 Lubelskie
Budowa i przebudowa dróg gminnych nr: 10...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830780 2020-01-23 Lubelskie
Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 1...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830781 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie dokumentacji planu drogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830782 2020-01-23 Lubelskie
Budowa drogi gminnej w Rapach Dylańskich
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830783 2020-01-23 Lubelskie
Pozyskanie i ogrodzenie terenu pod plac ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830785 2020-01-23 Lubelskie
Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830786 2020-01-23 Lubelskie
Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831285 2020-01-23 Lubelskie
Utworzenie Zagrody Bukowskiej opartej na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831288 2020-01-23 Lubelskie
Dostawa materiałów i usług dla potrzeb b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu