Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
844934 2020-03-25 Lubelskie
Przebudowa schodów zewnętrznych przy bud...
840131 2020-03-02 Lubelskie
Przebudowa hali magazynowo-produkcyjnej ...
835401 2020-02-07 Podkarpackie
Przebudowa części istniejącej hali produ...
830865 2020-01-23 Lubelskie
Budowa kompleksu sportowego w miejscowoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
829459 2020-01-23 Lubelskie
Odwodnienie części osiedla Ogrody poprze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
829460 2020-01-23 Lubelskie
Poprawa efektywności energetycznej budyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
829463 2020-01-23 Lubelskie
Wykorzystanie energii przyjaznej środowi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830774 2020-01-23 Lubelskie
Rozbudowa i remont systemu gospodarki wo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830775 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie dokumentacji technicznej linii...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830776 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie dokumentacji drogi gminnej tzw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830777 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie chodnika w Dylach
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830778 2020-01-23 Lubelskie
Budowa drogi gminnej - II linia zabudowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830779 2020-01-23 Lubelskie
Budowa i przebudowa dróg gminnych nr: 10...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830780 2020-01-23 Lubelskie
Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 1...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830781 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie dokumentacji planu drogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830782 2020-01-23 Lubelskie
Budowa drogi gminnej w Rapach Dylańskich
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830783 2020-01-23 Lubelskie
Pozyskanie i ogrodzenie terenu pod plac ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830785 2020-01-23 Lubelskie
Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830786 2020-01-23 Lubelskie
Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831285 2020-01-23 Lubelskie
Utworzenie Zagrody Bukowskiej opartej na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831288 2020-01-23 Lubelskie
Dostawa materiałów i usług dla potrzeb b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831294 2020-01-23 Lubelskie
Rozbudowa i remont systemu gospodarki wo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831304 2020-01-23 Lubelskie
Rozbudowa remizo-świetlicy w Korytkowie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831689 2020-01-23 Lubelskie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2901L Zag...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831690 2020-01-23 Lubelskie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2948L od ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831691 2020-01-23 Lubelskie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2956L Płu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831695 2020-01-23 Lubelskie
Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831700 2020-01-23 Lubelskie
Dokumentacja na przebudowę mostu na rzec...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831702 2020-01-23 Lubelskie
Przebudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831703 2020-01-23 Lubelskie
Adaptacja pomieszczeń budynku internatu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu