Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
847160 2020-04-07 Pomorskie
Przebudowa i ocieplenie budynku technicz...
847164 2020-04-07 Pomorskie
Budowa budynku inwentarskiego
847166 2020-04-07 Pomorskie
Budowa Linii Kablowych Nn 0,4 Kv - Zasil...
847173 2020-04-07 Pomorskie
Instalacja zbiornika na gaz płynny
847177 2020-04-07 Pomorskie
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnost...
847179 2020-04-07 Pomorskie
Budowa linii kablowej
847180 2020-04-07 Pomorskie
Zabudowa tarasu
847183 2020-04-07 Pomorskie
Przebudowa części budynku Centrum Haffne...
847186 2020-04-07 Pomorskie
Przebudowa budynku mieszkalnego
846845 2020-04-06 Pomorskie
Modernizcja hotelu Radisson Blu w Gdańsk...
846133 2020-04-01 Podlaskie
 Wniosek na decyzję o środowiskowych uwa...
846263 2020-04-01 Pomorskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
845997 2020-03-31 Pomorskie
 Wniosek w sprawie wydania decyzji o śro...
845401 2020-03-27 Pomorskie
Nadbudowa i przebudowa budynku remizy st...
845407 2020-03-27 Pomorskie
Budowa linii kablowej elektroenergetyczn...
845725 2020-03-27 Dolnośląskie
Budowa obejmujące przebudowę i rozbudowę...
845417 2020-03-26 Łódzkie
Budowa stacji transformatorowej SN/nn sł...
845423 2020-03-26 Pomorskie
Budowa budynku biurowego i budynku magaz...
845424 2020-03-26 Pomorskie
Budowa linii kablowych 15 kV i 0,4kV ora...
845426 2020-03-26 Pomorskie
Budowa przenoski i przystani kajakowej j...
845427 2020-03-26 Pomorskie
Budowa przystani kajakowej jako obiekt s...
845429 2020-03-26 Pomorskie
Budynek do przechowywania płodów rolnych
845430 2020-03-26 Pomorskie
Rozbudowa sieci wodociągowej
845425 2020-03-26 Pomorskie
Rozbiórka i budowa linii napowietrznej S...
844752 2020-03-25 Wielkopolskie
Budowa dwóch budynków mieszkalnych jedno...
844744 2020-03-25 Pomorskie
 Budowa kanalizacji deszczowej, oświetle...
844629 2020-03-24 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek o sprawie wydania decyzji o śro...
844627 2020-03-24 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek o zawieszenie postępowania o wy...
843954 2020-03-23 Pomorskie
Remont budynków mieszkalnych w ramach re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844082 2020-03-23 Pomorskie
Remont budynków mieszkalnych w ramach re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu