Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
891717 2021-02-22 Pomorskie
zmiana decyzji o środowiskowych uwarunko...
891498 2021-02-19 Pomorskie
 Budowa zespołu trzech budynków mieszkal...
891496 2021-02-19 Pomorskie
 Zbieranie odpadów innych niż niebezpiec...
891495 2021-02-19 Pomorskie
 budowa farmy fotowoltaicznej PV Wrześci...
892713 2021-02-19 Pomorskie
Roboty remontowo-utrzymaniowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892714 2021-02-19 Pomorskie
Onserwacja nawierzchni dróg gruntowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892716 2021-02-19 Pomorskie
Konserwacja nawierzchni dróg asfaltowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892718 2021-02-19 Pomorskie
Modernizacja budynku przy ul. 8 Marca 48
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892720 2021-02-19 Pomorskie
Ochrona przed powodzią oraz poprawa jako...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892721 2021-02-19 Pomorskie
Ochrona przed powodzią oraz poprawa jako...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892722 2021-02-19 Pomorskie
Ochrona przed powodzią oraz poprawa jako...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892723 2021-02-19 Pomorskie
Budowa linii transportu rowerowego z pod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892726 2021-02-19 Pomorskie
Rewitalizacja -Kompleksowe zagospodarowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892727 2021-02-19 Pomorskie
Przebudowa dróg gminnych ul. Jodłowa i Ś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892729 2021-02-19 Pomorskie
Przebudowa dróg gminnych ul. Skłodowskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892731 2021-02-19 Pomorskie
Przebudowa ul. marsz. J. Piłsudskiego, k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892733 2021-02-19 Pomorskie
Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892734 2021-02-19 Pomorskie
Ochrona przed powodzią oraz poprawa jako...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892736 2021-02-19 Pomorskie
Ochrona przed powodzią oraz poprawa jako...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892738 2021-02-19 Pomorskie
Ochrona przed powodzią oraz poprawa jako...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892740 2021-02-19 Pomorskie
Ochrona przed powodzią oraz poprawa jako...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892742 2021-02-19 Pomorskie
Budowa linii transportu rowerowego z pod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892744 2021-02-19 Pomorskie
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892745 2021-02-19 Pomorskie
Przebudowa dróg gminnych ul. Jodłowa i Ś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892746 2021-02-19 Pomorskie
Przebudowa dróg gminnych ul. Skłodowskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892747 2021-02-19 Pomorskie
Przebudowa dróg gminnych ul. Jodłowa i Ś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891192 2021-02-18 Pomorskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
891191 2021-02-18 Pomorskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
891190 2021-02-18 Pomorskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
891189 2021-02-18 Pomorskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...