Inwestycje - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845412 2020-03-26 Podkarpackie
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej
845413 2020-03-26 Podkarpackie
Remont dachu na budynku Szkoły
845414 2020-03-26 Podkarpackie
Rozbudowa i przebudowa mostu w ciągu dro...
845415 2020-03-26 Podkarpackie
Budowa drogi wewnętrznej
845120 2020-03-25 Podkarpackie
Budowa wiaty gospodarczej wolnostojącej
845122 2020-03-25 Podkarpackie
Budowa kwatery składowiska odpadów innyc...
845130 2020-03-25 Podkarpackie
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzin...
845133 2020-03-25 Podkarpackie
Rozbudowa budynku IX Liceum Ogólnokształ...
844625 2020-03-24 Podkarpackie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844624 2020-03-24 Podkarpackie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844860 2020-03-24 Podkarpackie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0...
844861 2020-03-24 Podkarpackie
Budowa zalicznikowych instalacji oświetl...
844862 2020-03-24 Podkarpackie
Remont - renowacja zabytkowego spichlerz...
845124 2020-03-24 Podkarpackie
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynk...
845127 2020-03-24 Podkarpackie
Budowa farmy fotowoltaicznej "PV Kupiaty...
845128 2020-03-24 Podkarpackie
Nadbudowa i przebudowa budynku produkcyj...
844557 2020-03-23 Podkarpackie
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytko...
844558 2020-03-23 Podkarpackie
Przebudowa kompleksu sportowego wraz inf...
844559 2020-03-23 Podkarpackie
Rozbudowa instalacji pozalicznikowej bud...
844561 2020-03-23 Podkarpackie
Przebudowa kolektora kanalizacji deszczo...
844562 2020-03-23 Podkarpackie
Rozbudowa hali magazynowej z częścią soc...
844265 2020-03-20 Podkarpackie
Budowa samoobsługowej myjni samochodowej...
844267 2020-03-20 Podkarpackie
Budynek kancelarii leśnictwa
843972 2020-03-19 Podkarpackie
Budowa elektrowni słonecznej PV Wielowie...
843973 2020-03-19 Podkarpackie
Budowa elektrowni słonecznej PV Wielowie...
843974 2020-03-19 Podkarpackie
Budowa budynku portierni z wiatą na rowe...
843975 2020-03-19 Podkarpackie
Hala produkcyjno-magazynowa wraz z częśc...
843976 2020-03-19 Podkarpackie
Zmiana pozwolenia na budowę budynku mies...
843612 2020-03-18 Podkarpackie
Wykonanie nowej nawierzchni na działce n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843614 2020-03-18 Podkarpackie
Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochowni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu