Inwestycje - woj. organizatora: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
786582 2019-03-15 Świętokrzyskie
2 budynki handlowo-usługowe
786583 2019-03-15 Świętokrzyskie
Hala napraw wagonów
786584 2019-03-15 Świętokrzyskie
Budowa centrum B+R wraz z instalacjami w...
786586 2019-03-15 Świętokrzyskie
Remont polegający na przebudowie pomiesz...
786585 2019-03-14 Świętokrzyskie
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa będącej...
785760 2019-03-11 Świętokrzyskie
Zmiana decyzji - budynek sportowo-szkole...
785762 2019-03-11 Świętokrzyskie
Hala warsztatowa
785763 2019-03-11 Świętokrzyskie
Przebudowa i remont pomieszczeń i ścian ...
785765 2019-03-11 Świętokrzyskie
Przebudowa i modernizacja boiska sportow...
785766 2019-03-11 Świętokrzyskie
Budowa kontenerowej stacji tranformatoro...
785767 2019-03-11 Świętokrzyskie
Budowa drogi leśnej nr 10 wg dsd w leśni...
785764 2019-03-08 Świętokrzyskie
Zmiana decyzji - instalacja fotowoltaicz...
784600 2019-03-05 Świętokrzyskie
Budowa składnicy w leśnictwie Gózd oddz....
784601 2019-03-05 Świętokrzyskie
Przebudowa kotłowni gazowej
784603 2019-03-04 Świętokrzyskie
Przebudowa budynku na potrzeby posterunk...
784604 2019-03-04 Świętokrzyskie
Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu m...
784605 2019-03-04 Świętokrzyskie
Budowa wspinalni strażackiej oraz bieżni...
785542 2019-03-04 Świętokrzyskie
Zakup urządzenia minimalizującego wypada...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
784594 2019-02-28 Świętokrzyskie
Budowa miejsc parkingowych wraz z przebu...
784596 2019-02-28 Świętokrzyskie
Budowa budynku hali remontowo-magazynowe...
786527 2019-02-28 Świętokrzyskie
Obiekt hotelowo-pensjonatowy o kubaturze...
783740 2019-02-26 Świętokrzyskie
Modernizacja i rozbudowa Oddziału Intens...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
783742 2019-02-26 Świętokrzyskie
Laser tulowy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
783743 2019-02-26 Świętokrzyskie
Myjnie - dezynfektory
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
783747 2019-02-26 Świętokrzyskie
Poprawa warunków i skuteczności działań ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
783768 2019-02-26 Świętokrzyskie
Dzierżawa automatycznego analizatora koa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
783777 2019-02-26 Świętokrzyskie
Termomodernizacja budynków kompleksu głó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
783779 2019-02-26 Świętokrzyskie
„Przebudowa pomieszczeń pod nową serwero...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
783780 2019-02-26 Świętokrzyskie
Dostawa osprzętu do zabiegów chirurgii m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
783781 2019-02-26 Świętokrzyskie
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu