Inwestycje - woj. organizatora: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
747632 2018-06-20 Śląskie
Wyposażenie/doposażenie w angiografy sta...
747565 2018-06-19 Śląskie
Budynek biurowy w rejonie ulic Piotra Sk...
747634 2018-06-19 Śląskie
Wyposażenie/doposażenie w angiografy sta...
747635 2018-06-19 Śląskie
Wyposażenie/doposażenie w angiografy sta...
747642 2018-06-19 Śląskie
Wyposażenie/doposażenie w angiografy sta...
746970 2018-06-15 Śląskie
Doposażenie klinik i oddziałów hematoonk...
746984 2018-06-15 Śląskie
Doposażenie klinik i oddziałów hematoonk...
746267 2018-06-12 Śląskie
Jednorazowe sondy termiczne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746269 2018-06-12 Śląskie
Ergospirometr do pomiaru zużycia tlenu, ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746270 2018-06-12 Śląskie
Laryngoskop, ambu, aparat do mierzenia c...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746272 2018-06-12 Śląskie
Sterylizator na gorące powietrze
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746275 2018-06-12 Śląskie
Urządzenie do wygrzewania pacjentów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746278 2018-06-12 Śląskie
Zestaw przeglądowy do pomp infuzyjnych i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746280 2018-06-12 Śląskie
Aparat do stymulacji przezprzełykowej se...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746281 2018-06-12 Śląskie
Lupa operacyjna
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746283 2018-06-12 Śląskie
Urządzenie do ogrzewania chorych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746289 2018-06-12 Śląskie
Urządzenie do wymuszania kaszlu - koflat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746290 2018-06-12 Śląskie
Przegląd szczelności instalacji gazu zie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746293 2018-06-12 Śląskie
Remont pomieszczeń szatni w budynku A
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746296 2018-06-12 Śląskie
Zewnętrzne prace drogowe - dostosowanie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746300 2018-06-12 Śląskie
Przedłużenie licencji na system kopii be...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746303 2018-06-12 Śląskie
Oprogramowanie MS OFFICE
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746325 2018-06-12 Śląskie
Budowa oświetlenia drogowego
746214 2018-06-11 Śląskie
Oxygenatory ECMO dla dorosłych i dzieci
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746222 2018-06-11 Śląskie
Defibrylatory i stymulatory wszczepialne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746223 2018-06-11 Śląskie
Elektrody neutralne i oprzyrządowanie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746224 2018-06-11 Śląskie
Elektrody do monitorowania śródoperacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746225 2018-06-11 Śląskie
Elektrody do badań elektrokardiograficzn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746226 2018-06-11 Śląskie
Staplery do torakoskopii
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746227 2018-06-11 Śląskie
Jednorazowy sprzęt medyczny
Wartość: widoczna po zakupie dostępu