Inwestycje - Górnictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1350839 2024-02-20 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1350837 2024-02-20 Kujawsko-Pomorskie
 Obwieszczenie o zebraniu materiału do...
1338934 2024-02-07 Małopolskie
 Wydobywania ropy naftowej ze złoża F...
1338954 2024-02-07 Śląskie
Dostawa materiałów do wzmocnienia wyro...
1338981 2024-02-07 Śląskie
Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań...
1340220 2024-02-07 Śląskie
Remont agregatów głębinowych typu UPA...
1340226 2024-02-07 Śląskie
Dostawa urządzeń do robót szybowych d...
1340227 2024-02-07 Śląskie
Czyszczenie odcinka kanału wód dołowy...
1340416 2024-02-07 Śląskie
Dostawa zbrojenia szybowego dla Spółki...
1340366 2024-02-07 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1337769 2024-02-05 Małopolskie
 Wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża S...
1321468 2024-01-18 Podkarpackie
 Zmiana koncesji nr 139/94 na wydobycie...
1321466 2024-01-18 Podkarpackie
 Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża J...
1320019 2024-01-17 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1316571 2024-01-15 Podkarpackie
 Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża L...
1306957 2024-01-03 Wielkopolskie
 Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża W...
1298552 2023-12-14 Podkarpackie
 Wydobywanie ropy naftowej i towarzysz...
1296863 2023-12-12 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1296853 2023-12-12 Małopolskie
 Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszy...
1294266 2023-12-06 Śląskie
Wyposażenie do pracowni systemów górn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1294268 2023-12-06 Śląskie
Wyposażenie sztolni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1294269 2023-12-06 Śląskie
Pompa hydrauliczna oraz system sterowani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1288144 2023-11-26 Kujawsko-Pomorskie
 budowa infrastruktury otworów eksploa...
1288142 2023-11-26 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1287498 2023-11-24 Podkarpackie
 „Wydobycie kruszywa naturalnego ze z...
1287497 2023-11-24 Zachodniopomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1286746 2023-11-23 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1286745 2023-11-23 Dolnośląskie
 Kontynuacja eksploatacji złoża krusz...
1284420 2023-11-20 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1284474 2023-11-20 Małopolskie
Dostawa układu do ultraszybkiej spektro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu