Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
764358 2018-10-23 Kujawsko-Pomorskie
Budowa hali magazynowej, dwóch konteneró...
764359 2018-10-23 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkaln...
764360 2018-10-23 Kujawsko-Pomorskie
Stacja bazowa telefonii komórkowej P4, w...
764361 2018-10-23 Kujawsko-Pomorskie
Wymiana pokrycia dachowego
764362 2018-10-23 Kujawsko-Pomorskie
Budowa farmy fotowoltaicznej Jeziora Wie...
764363 2018-10-23 Kujawsko-Pomorskie
3 budynki mieszkalne wielorodzinne
764364 2018-10-23 Łódzkie
Remont mostu na rz. Łódce przy wyremonto...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764365 2018-10-23 Łódzkie
Zakup łóżek rehabilitacyjnych, sterowany...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764366 2018-10-23 Łódzkie
Utwardzenie ścieżki przecinającej park i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764367 2018-10-23 Łódzkie
Walczmy ze smogiem, wspólnie sadźmy drze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764368 2018-10-23 Kujawsko-Pomorskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
764369 2018-10-23 Łódzkie
Ławki na ulicy Krzemienieckiej, przy Par...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764370 2018-10-23 Łódzkie
Kwitnące łąki w Śródmieściu - rekultywac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764371 2018-10-23 Łódzkie
Nie święci garnki lepią i ... wysportowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764372 2018-10-23 Łódzkie
Gabinety przyjazne pacjentom - remont i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764373 2018-10-23 Łódzkie
Rejestracja pacjentów - remont i moderni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764374 2018-10-23 Łódzkie
Strefa workout - Pasaż Abramowskiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764377 2018-10-23 Łódzkie
Brzozowy lasek i łąka na Rondzie Solidar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764378 2018-10-23 Łódzkie
Bezpieczne Zacisze - monitoring miejski
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764379 2018-10-23 Łódzkie
W szkole podstawowej nr 204 - bezpieczni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764380 2018-10-23 Łódzkie
Dzieciom też się coś należy - etap 2. Ro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764381 2018-10-23 Łódzkie
Utwardzenie pobocza ul. Skrzatów 12, aby...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764382 2018-10-23 Łódzkie
Urządzamy świetlicę osiedlową dla dzieci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764383 2018-10-23 Łódzkie
Pierwsza pomoc w Mileszkach
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764385 2018-10-23 Łódzkie
Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkol...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764386 2018-10-23 Łódzkie
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozyto...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764387 2018-10-23 Łódzkie
Ulica Przyjazna nie chce być ciemna i ni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764388 2018-10-23 Łódzkie
Brzozowa ścieżka zdrowia z torem rolkowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764390 2018-10-23 Łódzkie
Pierwszy w Łodzi zielony przystanek!
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764392 2018-10-23 Łódzkie
Remont sali gimnastycznej i szatni w szk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu