Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1081195 2022-09-25 Podlaskie
Sporządzenie miejscowego planu zagospod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081154 2022-09-25 Łódzkie
Zamknięty system pobierania krwi do bad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081145 2022-09-25 Śląskie
Dostawa sprzętu do diagnostyki nowotwor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081190 2022-09-25 Wielkopolskie
Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie cz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081197 2022-09-25 Śląskie
Dostawa implantów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081189 2022-09-25 Lubelskie
Dostawa wodomierzy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081143 2022-09-25 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa krzeseł
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081188 2022-09-25 Mazowieckie
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gmi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081198 2022-09-25 Kujawsko-Pomorskie
Świadczenie usług transportowych w zak...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081186 2022-09-25 Mazowieckie
Termomodernizacja budynku świetlicy wie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081199 2022-09-25 Kujawsko-Pomorskie
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku, ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081200 2022-09-25 Mazowieckie
Budowa dwóch świetlic wiejskich w miej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081142 2022-09-25 Pomorskie
Przebudowa dróg gminnych w miejscowośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081183 2022-09-25 Wielkopolskie
Przebudowa terenów sportowych przy Szko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081201 2022-09-25 Pomorskie
Budowa, przebudowa i modernizacja infras...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081202 2022-09-25 Pomorskie
Dostawa opału na potrzeby Gminy Kołczy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081180 2022-09-25 Lubelskie
Budowa remizy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081203 2022-09-25 Pomorskie
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081174 2022-09-25 Mazowieckie
sukcesywna dostawa paliw płynnych na te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081175 2022-09-25 Zachodniopomorskie
Dostawa lasera urologicznego z wyposaże...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081204 2022-09-25 Zachodniopomorskie
Dostawa aparatu EEG
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081205 2022-09-25 Zachodniopomorskie
Dostawa cystoskopów giętkich - 5 sztuk
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081125 2022-09-25 Podkarpackie
Opracowanie projektu budynku domu kultur...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081206 2022-09-25 Kujawsko-Pomorskie
Automatyczny analizator do oceny paramet...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081120 2022-09-25 Śląskie
Zakup i dostawa implantów i innych wyro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081207 2022-09-25 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa akceleratora liniowego Linac MR ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081171 2022-09-25 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa wideocystoskopów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081148 2022-09-25 Lubelskie
Prace remontowe na cmentarzu partyzancki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081141 2022-09-25 Pomorskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1081116 2022-09-25 Dolnośląskie
Dostawa sprzętu medycznego IV
Wartość: widoczna po zakupie dostępu