Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
875455 2019-11-29 Pomorskie
Kardiomonitory, pompy infuzyjne oraz apa...
875456 2019-11-29 Pomorskie
Echokardiograf, urządzenia do dekontamin...
875457 2019-11-29 Pomorskie
Aparaty do ciągłych terapii nerkozastępc...
875458 2019-11-29 Pomorskie
Aparat RTG i USG.
875459 2019-11-29 Pomorskie
Respiratory, pompy infuzyjne, kardiomoni...
875454 2019-11-29 Pomorskie
Aparaty RTG i respiratory, nowoczesny hy...
827253 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Wdrożenie autorskiego rozwiązania inform...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827247 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Wdrożenie innowacyjnej technologii druku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827317 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Wzrost konkurencyjności firmy FOCUS Krzy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827319 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Zakup środków trwałych oraz WNiP w celu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827320 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Wdrożenie na terenie województwa kujawsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827327 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Wdrożenie innowacyjnej usługi co-packing...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827329 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Zakup nowoczesnych rzeczowych aktywów tr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827331 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Dywersyfikacja działalności firmy "TRANS...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828018 2019-12-11 Warmińsko-Mazurskie
Zagospodarowanie terenu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828019 2019-12-11 Warmińsko-Mazurskie
Przygotowanie terenu inwestycyjnego na p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827052 2019-12-13 Podkarpackie
Dofinansowanie zakupu urządzenia do komp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827054 2019-12-13 Podkarpackie
Dofinansowanie zakupu urządzenia do komp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827055 2019-12-13 Podkarpackie
Dofinansowanie zakupu urządzenia do komp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827058 2019-12-13 Łódzkie
Zbiorniki i poldery - Zbiornik Jeziorsko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827077 2019-12-13 Łódzkie
Zbiornik wodny Jeziorsko - rewitalizacja...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827082 2019-12-13 Łódzkie
Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Konkurs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827084 2019-12-13 Łódzkie
Moja pasja - Gastronomia Konkurs nr RP...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827086 2019-12-13 Łódzkie
Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827087 2019-12-13 Łódzkie
Obrabiarki sterowane numerycznie -nowe t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827089 2019-12-13 Śląskie
Zakup czterech systemów pomp do podawani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827092 2019-12-13 Dolnośląskie
Koszty wdrażania zadań powierzonych Mias...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827093 2019-12-13 Dolnośląskie
RPO Pomoc Techniczna 2014-2020 - DWUP
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827094 2019-12-13 Dolnośląskie
RPO Pomoc Techniczna w 2020-2022 r.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827095 2019-12-13 Dolnośląskie
RPO Pomoc Techniczna - zatrudnienie w UM...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu