Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
801121 2019-06-19 Lubelskie
Remont i przebudowa oczyszczalni ściek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801125 2019-06-19 Lubelskie
Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801127 2019-06-19 Lubelskie
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801131 2019-06-19 Lubelskie
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ści...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801166 2019-06-19 Lubelskie
Modernizacja infrastruktury wodociągowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801156 2019-06-19 Lubelskie
Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801160 2019-06-19 Lubelskie
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801162 2019-06-19 Lubelskie
Modernizacja stacji uzdatniania wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801173 2019-06-19 Lubelskie
Przebudowa oczyszczalni ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801164 2019-06-19 Lubelskie
Budowa infrastruktury wodociągowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801209 2019-06-19 Lubelskie
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ści...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801211 2019-06-19 Lubelskie
Budowa oczyszczalni ścieków dla aglome...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801213 2019-06-19 Lubelskie
Monitoring sieci wodociągowej oraz podn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801224 2019-06-19 Lubelskie
Kompleksowa modernizacja systemu zaopatr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801225 2019-06-19 Lubelskie
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801226 2019-06-19 Lubelskie
Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801227 2019-06-19 Lubelskie
Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
801229 2019-06-19 Lubelskie
Oczyszczalnia ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
799819 2019-06-25 Łódzkie
Kolonia Łobudzice, późnobarokowy koś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
799820 2019-06-25 Łódzkie
Postękalice, kościół filialny pw. ś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
799821 2019-06-25 Łódzkie
Wymiana i rozbudowa instalacji przeciwpo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
799822 2019-06-25 Łódzkie
Widawa, kościół p.w. Św. Marcina - r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
799832 2019-06-25 Łódzkie
Zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
799835 2019-06-25 Łódzkie
Remont części północnej elewacji zab...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
799850 2019-06-25 Łódzkie
Renowacja stolarki oraz odtworzenie witr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
799849 2019-06-25 Łódzkie
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Wojcie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
799915 2019-06-25 Łódzkie
Roboty budowlane przy zabytkowym koście...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
799916 2019-06-25 Łódzkie
Kościół parafialny p.w. św. Małgorz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
799918 2019-06-25 Łódzkie
Kościół parafialny neobarokowy (1869-...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
799919 2019-06-25 Łódzkie
Drewniany kościół parafialny pw. Wszy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu