Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035466 2022-04-26 Małopolskie
Wdrożenie innowacji procesowej w obszar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1023736 2022-02-18 Małopolskie
Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1023737 2022-02-18 Małopolskie
Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1023163 2022-02-16 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1023277 2022-02-16 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
965521 2021-11-22 Małopolskie
Projekt "Cyfrowa Gmina"
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
967619 2021-10-25 Małopolskie
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
967789 2021-10-25 Małopolskie
Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
967933 2021-10-25 Małopolskie
Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
967949 2021-10-25 Małopolskie
Budowa siedziby SOSW
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948778 2021-10-07 Małopolskie
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948332 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948333 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945326 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945330 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945294 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945295 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945296 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945297 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945298 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945299 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931775 2021-08-05 Małopolskie
Przebudowa przejść dla pieszych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931684 2021-07-26 Małopolskie
Przebudowa przejścia dla pieszych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931725 2021-07-26 Małopolskie
Przebudowa przejścia dla pieszych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
928707 2021-07-23 Małopolskie
Modernizacja hali lodowej ( kryte lodowi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
918146 2021-06-15 Małopolskie
Inwestycje oraz bieżące utrzymanie wó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
918147 2021-06-15 Małopolskie
Inwestycje oraz bieżące utrzymanie wó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
918148 2021-06-15 Małopolskie
Inwestycje oraz bieżące utrzymanie wó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
918149 2021-06-15 Małopolskie
Inwestycje oraz bieżące utrzymanie wó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
918162 2021-06-15 Małopolskie
Inwestycje oraz bieżące utrzymanie wó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu