Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
827253 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Wdrożenie autorskiego rozwiązania inform...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827247 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Wdrożenie innowacyjnej technologii druku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827317 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Wzrost konkurencyjności firmy FOCUS Krzy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827319 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Zakup środków trwałych oraz WNiP w celu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827320 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Wdrożenie na terenie województwa kujawsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827327 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Wdrożenie innowacyjnej usługi co-packing...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827329 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Zakup nowoczesnych rzeczowych aktywów tr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827331 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Dywersyfikacja działalności firmy "TRANS...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828018 2019-12-11 Warmińsko-Mazurskie
Zagospodarowanie terenu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828019 2019-12-11 Warmińsko-Mazurskie
Przygotowanie terenu inwestycyjnego na p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827092 2019-12-13 Dolnośląskie
Koszty wdrażania zadań powierzonych Mias...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827099 2019-12-13 Dolnośląskie
Pomoc Techniczna RPO-BOU
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827134 2019-12-13 Opolskie
Termomodernizacja budynku Ratusza Konku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827151 2019-12-13 Kujawsko-Pomorskie
Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w C...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827152 2019-12-13 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja budynku Samorządowego Przed...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827154 2019-12-13 Kujawsko-Pomorskie
Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827155 2019-12-13 Kujawsko-Pomorskie
Zmiana sposobu użytkowania części budynk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827166 2019-12-13 Świętokrzyskie
Dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego W...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827216 2019-12-16 Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje w firmie Quixi Media w celu w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827217 2019-12-16 Kujawsko-Pomorskie
Wdrożenie innowacji na rynku diagnostyki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827222 2019-12-16 Kujawsko-Pomorskie
Wdrożenie innowacyjnej usługi przewiertó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827221 2019-12-16 Kujawsko-Pomorskie
Rozwój specjalistycznej praktyki stomato...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827225 2019-12-16 Kujawsko-Pomorskie
Dywersyfikacja działalności przedsiębior...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827962 2019-12-19 Warmińsko-Mazurskie
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827997 2019-12-19 Kujawsko-Pomorskie
Kompleksowa termomodernizacja budynku ze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827998 2019-12-19 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa, remont i termomodernizacja c...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827999 2019-12-19 Kujawsko-Pomorskie
Kompleksowa modernizacja energetyczna bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828001 2019-12-19 Kujawsko-Pomorskie
Termomodernizacja budynków użyteczności ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828002 2019-12-19 Kujawsko-Pomorskie
Termomodernizacja obiektu Domu Kultury ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828005 2019-12-19 Kujawsko-Pomorskie
Termomodernizacja budynku Przedszkola Sa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu