Dotacje - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
751488 2018-07-21 Podlaskie
Rewitalizacja przystanku komunikacji sam...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
751489 2018-07-21 Podlaskie
Nadanie nowych funkcji przestrzeni publi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
751490 2018-07-21 Podlaskie
Rewitalizacja terenów publicznych w mieś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
751491 2018-07-21 Podlaskie
Przebudowa budynku po byłej szkole ze zm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
751485 2018-07-20 Podlaskie
Rewitalizacja terenów publicznych w m. M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
751487 2018-07-18 Podlaskie
Nadanie nowych funkcji społecznych dawne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
751486 2018-07-18 Podlaskie
Rewitalizacja placów użyteczności public...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
751492 2018-07-18 Podlaskie
Rewitalizacja Parku Miejskiego Nabór nr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750532 2018-07-11 Podlaskie
Odnowienie skwerów w pobliżu dworca PKS ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750533 2018-07-11 Podlaskie
Przebudowa budynku po byłej szkole na po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750534 2018-07-11 Podlaskie
Odnowa parku miejskiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750536 2018-07-11 Podlaskie
Odnowa placów przy Szkole Podstawowej nr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750539 2018-07-11 Podlaskie
Przebudowa dawnej remizy na świetlicę wi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750542 2018-07-11 Podlaskie
Przebudowa przystanku przy ulicy Sobiesk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750543 2018-07-11 Podlaskie
Budowa i wyposażenie placów zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750516 2018-07-10 Podlaskie
Poprawa dostępności i jakości leczenia s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750517 2018-07-10 Podlaskie
Poprawa dostępności do usług medycznych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750519 2018-07-10 Podlaskie
Poprawa efektywności i dostępności do św...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750490 2018-07-09 Podlaskie
Zapobieganie dezaktywacji zawodowej społ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750500 2018-07-09 Podlaskie
Poprawa efektywności i dostępności do św...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750501 2018-07-09 Podlaskie
Poprawa jakości świadczonych usług medyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750503 2018-07-09 Podlaskie
Poprawa dostępności do edukacji przedszk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750506 2018-07-09 Podlaskie
Budowa przedszkola gminnego Konkurs nr ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750507 2018-07-09 Podlaskie
Adaptacja budynku po byłym komisariacie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750509 2018-07-09 Podlaskie
Wzrost dostępności do wysokiej jakości i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750511 2018-07-09 Podlaskie
Adaptacja pomieszczeń części parteru Szk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750512 2018-07-09 Podlaskie
Przedszkole Gminy Siemiatycze Konkurs n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750513 2018-07-09 Podlaskie
Przedszkole marzeń w gminie Janów Konku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750514 2018-07-09 Podlaskie
Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750515 2018-07-09 Podlaskie
Rozpowszechnienie edukacji przedszkolnej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu