Dotacje - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
746766 2018-06-12 Łódzkie
Projekt budowlany remontu zabytkowego dr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746770 2018-06-12 Łódzkie
Sporządzenie ekspertyzy o stanie technic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746455 2018-06-06 Łódzkie
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746456 2018-06-06 Łódzkie
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746785 2018-06-06 Łódzkie
Przygotowanie pełnej dokumentacji zabytk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746873 2018-06-06 Łódzkie
Wykonanie dokumentacji projektowej dachu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746883 2018-06-06 Łódzkie
Przebudowa dawnego pałacu Karola Gebhard...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746888 2018-06-06 Łódzkie
Kościół p.w. św. Andrzeja Ap. W Czerniew...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746889 2018-06-06 Łódzkie
Wykonanie projektów modernizacji przeciw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743974 2018-05-23 Mazowieckie
Prace budowlane dla pałacyku letniego zw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
744551 2018-05-23 Mazowieckie
Budowa siłowni zewnętrznej wraz z dokume...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
744595 2018-05-23 Mazowieckie
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
744609 2018-05-23 Mazowieckie
Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
744649 2018-05-23 Mazowieckie
Przygotowanie dokumentacji pod budowę no...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
744667 2018-05-23 Mazowieckie
Zakup agregatu prądotwórczego i stacji d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
744695 2018-05-23 Mazowieckie
Modernizacja sieci IT i wykonanie dokume...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
744707 2018-05-23 Mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowo-koszto...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741840 2018-05-07 Pomorskie
Dokumentacja projektowa dotycząca zespoł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
741686 2018-04-26 Podkarpackie
Piwnica w obrębie zespołu budynków Dyrek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
738458 2018-04-17 Zachodniopomorskie
Projekt utworzenia kameralnej sali kinow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
737718 2018-04-09 Dolnośląskie
Bezpieczna Kultura- opracowanie dokument...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
737965 2018-04-09 Podlaskie
Przygotowanie dokumentacji technicznej i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
737654 2018-04-06 Małopolskie
Sala Koncertowa - dokumentacja architekt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
732180 2018-03-07 Łódzkie
Kamienica ul. Piotrkowska 4 - opracowani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721965 2018-01-11 Pomorskie
Opracowanie projektów planów zagospodaro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu