Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035460 2022-04-29 Mazowieckie
Przebudowa oświetlenia w ulicy gen. W. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035465 2022-04-29 Mazowieckie
Przebudowa oświetlenia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035791 2022-04-29 Mazowieckie
Tworzenie terenów zielonych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1031892 2022-04-11 Mazowieckie
Budowa dachów stromych, termomodernizac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1028992 2022-03-29 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej nr 250709W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1028993 2022-03-29 Mazowieckie
Udowa drogi gminnej nr 250814W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1025307 2022-03-24 Mazowieckie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1031423 2022-03-17 Mazowieckie
Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1022135 2022-03-09 Mazowieckie
Zakup autobusów elektrycznych wraz z in...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1025281 2022-02-18 Mazowieckie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027669 2022-02-18 Mazowieckie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964430 2021-11-22 Mazowieckie
Rozwój infrastruktury kulturalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961253 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa nowej hali sportowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957641 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa i modernizacja sieci infrastruktu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957633 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957547 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963010 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z uj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963051 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa sieci wodociągowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963116 2021-10-25 Mazowieckie
Nowy Ład w gospodarce wodno-kanalizacyj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963143 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa bazy oświatowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963442 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa niskoemisyjnego budynku przedszko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963660 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa stacji uzdatniania wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964784 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa stadionu miejskiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
965084 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa ciągu komunikacyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949032 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949031 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948904 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948902 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948916 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948915 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu