Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
842250 2020-03-12 Małopolskie
Przebudowa poddasza domu kultury
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842625 2020-03-12 Małopolskie
Cmentarz Partyzancki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842898 2020-03-12 Małopolskie
Prace remontowo - konserwatorskie cmenta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842620 2020-03-12 Małopolskie
Remont cmentarza
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841975 2020-03-09 Małopolskie
Kościół św. Marcina Biskupa (I poł. XVII...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841979 2020-03-09 Małopolskie
Montaż instalacji przeciwpożarowej (SSP)...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842011 2020-03-09 Małopolskie
Ruiny zamku (XIV w.)
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843108 2020-03-03 Małopolskie
Klub Senior+
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834141 2020-01-30 Małopolskie
Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834140 2020-01-30 Małopolskie
Wyposażenie punktu napraw i punktu selek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834371 2020-01-29 Małopolskie
Badania przemysłowe i prace rozwojowe Bo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833242 2020-01-23 Małopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833254 2020-01-23 Małopolskie
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833256 2020-01-23 Małopolskie
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Karpa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833261 2020-01-23 Małopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej Operacja...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833268 2020-01-23 Małopolskie
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodocią...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833323 2020-01-23 Małopolskie
Rozbudowa sieci kanalizacji bytowej Op...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833366 2020-01-23 Małopolskie
Budowa stacji podciśnieniowej w Łętowica...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833384 2020-01-23 Małopolskie
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu