Raporty
z rynku inwestycyjnego

Od początku 2017 r. Zamawiający ma obowiązek publikowania planów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które zamierzają przeprowadzić w danym roku kalendarzowym. Prawodawca przewidział na publikację czas do 30 dni od przyjęcia budżetu lub planu finansowego. Oznacza to, że już na początku roku będzie można zaplanować udział w postępowaniach przetargowych na cały rok!

Plany zamówień publicznych są szczególnym narzędziem dla wykonawców zainteresowanych działaniami na rynku zamówień publicznych - umożliwają one zaplanowanie działań biznesowych oraz monitoring instytucji publicznych, których profil branżowy pokrywa się z profilem danego wykonawcy.

Pressinfo.pl jako pierwszy serwis na rynku monitoruje plany zamówień publicznych w ramach usługi bieżącego monitoringi planowanych inwestycji oraz kompleksowych raportów z zakresu planów zamówień.

W naszej bazie znajdują się aktualne informacje o planach przetargowych z podziałem na branże, podbranże, czy regiony (województwa).

Usługa Pressinfo koncentruje się również na dostarczaniu informacji o dotacjach
oraz inwestycjach planowanych i realizowanych z wielu branż.

Raport z inwestycji planowanych obejmuje zapowiedzi inwestycji istotnych dla danego regionu z branż: budowlana, drogownictwo, wod-kan, energetyka, telekomunikacja, motoryzacja, itp. oraz zamierzenia inwestycyjne w zakresie zakupu sprzętu medycznego, oprogramowania czy wyposażenia wnętrz.

Podsumowanie dotyczące tzw. inwestycji realizowanych skupia się na projektach znaczących pod kątem nakładów finansowych o wartości min. 1 mln zł., które są już w fazie realizacji. Do każdej informacji dołączamy link (stronę www), z której pochodzi informacja o danej inwestycji.

Kolejną grupą raportów, tworzą podsumowania obejmujące informacje o przyznanej pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej, z budżetu państwa, samorządu, od fundacji, itp. np.: na budowę obiektów i dróg, do zakupu sprzętu (np. medycznego, maszyn, urządzeń, środków transportu, oprogramowania, urządzeń biurowych, mebli, nieruchomości, itp.), dotacje na usługi (np. budowlane, szkoleniowe, doradcze, itp.), w zakresie energii odnawialnej (biogazownie, elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne itp.)

Dzięki takim danym można:

  • zaplanować strategię zakupu asortymentu potrzebnego na cały rok, dzięki raportom z planów przetargowych
  • dane pozyskane przez analityków są często jedynym sygnałem informującym o tym, że planowana jest nowa inwestycja (np. budowa galerii handlowej, osiedla mieszkaniowego czy farmy wiatrowej)
  • w naszym portfolio znajdują się inwestycje z wielu branż. Oferujemy informacje nie tylko z branży budowlanej i drogowej, ale też informacje o dotacjach na zakup sprzętu medycznego, komputerowego, samochodów itp. Dostarczamy informacje o dotacjach w branży energia odnawialna (elektrownie wiatrowe, biogazownie, kolektory słoneczne, itp.)
  • uzyskać dostęp do informacji o otrzymanych dotacjach na projekty z wielu branż. Oferujemy informacje nie tylko z branży budowlanej i drogowej, ale też informacje o dotacjach na zakup sprzętu medycznego, komputerowego, samochodów itp. Dostarczamy informacje o dotacjach w branży energia odnawialna (elektrownie wiatrowe, biogazownie, kolektory słoneczne, itp.)
  • być zawsze o krok przed konkurencją, jako pierwsza firma zaproponować swoje usługi lub produkty inwestorowi
  • zwiększyć szanse pozyskania nowego klienta, im wcześniej dowiesz się o możliwości otrzymania dużego zlecenia, tym więcej czasu będziesz miał na przygotowania i tym większą szansę na jego pozyskanie
  • podjąć decyzję, czy Twoja firma chce / może wziąć udział we współrealizacji danej inwestycji jako generalny wykonawca lub podwykonawca
  • lepiej przygotować się do przetargu, jeszcze przed ogłoszeniem postępowania
  • oszczędzić czas - nie sposób szukać informacji o planowanych inwestycjach na stronach zamawiających ponieważ ich ilość jest zbyt duża - my zrobimy to za Ciebie!

Zapytaj o usługę