RAPORT: PRZETARGI, DOTACJE, INWESTYCJE W BRANŻY DROGOWO-MOSTOWEJ - III KW 2016 R.

data publikacji: 2016-10-24 godz. 09:00

Nastroje w branży budownictwa drogowego nie są najlepsze. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało, że w latach 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) planowane jest powstanie 3840 km autostrad i dróg ekspresowych. Przebudowanych zostanie też 9 tys. km linii kolejowych. Największą inwestycją w tym sektorze ma być tunel pod centrum Łodzi. 

Ministerstwo jest świadome konieczności podejmowania działań związanych z poprawą sytuacji w budownictwie drogowym. Jak zauważa wiceminister Jerzy Szmit podczas prezentacji założeń i stanu realizacji inwestycji drogowych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.), budownictwo drogowe napędza polski przemysł i daje setki tysięcy miejsc pracy.

Założenia Programu są obiecujące. Całkowita długość nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych ma wynieść 3840 km. Zakładane jest również powstanie 57 nowych obwodnic o łącznej długości 452 km. Zgodnie z informacją resortu, do realizacji przekazano zadania, których wartość wynosi ponad 80 mld zł. Wiceminister Jerzy Szmit poinformował, że w najbliższych tygodniach do ostatniego etapu postępowania przetargowego zostaną skierowane inwestycje drogowe, których łączna wartość wynosi 4,1 mld zł. Należy tu wymienić: odcinki dróg w ciągu autostrady A2 (w. Lubelska) – początek obwodnica Mińska Mazowieckiego, S7 Warszawa – początek obwodnicy Grójca, S17 Warszawa (w. Zakręt) – Warszawa (w. Lubelska), S1 Pyrzowice – Kosztowy (odc. Pyrzowice – Podwarpie etap III), S3/A6 w. Kijewo – w. Rzęśnica, budowa odcinka S10 w m. Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo, budowa odcinka DK 15 w m. Nowe Miasto Lubawskie, budowa wiaduktu w Legionowie (III etap) oraz budowa odcinka DK 15/25 w m. Inowrocław – II etap.

Z danych GUS wynika, że w sierpniu br. spadek produkcji budowlano-montażowej wyniósł 20,5% w cenach stałych. Także w pozostałych miesiącach tego roku, produkcja była niższa niż przed rokiem o blisko 15% w cenach stałych. Strategiczne znaczenie dla poprawy sytuacji budownictwa infrastrukturalnego będą miały środki wspólnotowe. Alokacja środków w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020 wynosi 86,6 mld euro. Do maja tego roku wpłynęło do polskiego budżetu 0,8 mld euro, co stanowi 0,9% całkowitej ich sumy.

Nowym zjawiskiem jest wzrost konkurencyjności na rynku zamówień publicznych. Do przetargów przystępuje dwa razy więcej wykonawców, pojawiają się także firmy z krajów Europy Zachodniej. Presja cenowa powoduje, że do zamawiających spływają coraz korzystniejsze cenowo oferty. Co prawda, przy ograniczonych budżetach inwestorów jest to zjawisko pożądane, obawy budzi jedynie sytuacja w której proponowane szacunki będą zawierały technologie mniej trwałe czy przestarzałe. Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat temu, gdy w postępowaniach przetargowych cena odgrywała najważniejszą rolę, wykonawcy walcząc o zdobycie kontraktu - maksymalnie zaniżali kwoty wykonania zamówienia, czasem nawet poniżej kosztów.

Rynek budowlany pozytywnie ocenia zmiany wprowadzone w prawie zamówień publicznych, polegające na ograniczeniu wagi kryterium cenowego do 60%. Wiele zależy jednak od tego, jakie kryteria cenowe będą przyjmowane przez zamawiających oraz na ile będą on mierzalne. Eksperci sugerują wzorowanie się na modelu skandynawskim, w którym zasadą jest wybór ofert korzystnych ekonomicznie. Przygotowując przetarg, Skandynawowie biorą pod uwagę takie czynniki jak: czas dostawy, warunki płatności, warunki dostawy, aspekty społeczne, polityka środowiskowa oraz jakość. Można pokusić się o stwierdzenie, że obecna nowelizacja obowiązująca od 28 lipca 2016 roku, poza ograniczeniem cenowym wprowadziła kilka pozytywnych rozwiązań, zbliżających nas do wspomnianego modelu skandynawskiego.

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi, przyznane dotacje oraz planowane inwestycje w branży drogowo-mostowej. Wynika z niego, że w Polsce w III kwartale 2016 roku dokonano łącznie: 

  • 6 555 rozstrzygnięć przetargów z branży drogowo-mostowej; 
  • 340 projektów (powyżej 1 mln zł) w tej branży otrzymało dotacje UE;
  • 281 ogłoszeń o planowanych inwestycjach (powyżej 1 mln zł) zostało podanych do publicznej wiadomości przez inwestorów; 

Źródłem zebranych danych do raportu były ogłoszenia o wygranych przetargach, przyznanych dotacjach oraz planowanych inwestycjach opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED, Internecie oraz Prasie lokalnej i ogólnopolskiej i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

zaloguj się, aby uzyskać pełny dostęp