Raport medyczny: odżywki. Wyniki przetargów opublikowane w latach 2019 - 2020.

data publikacji: 2021-01-25 godz. 08:39

Serwis PressInfo.pl przygotował raport porównawczy dotyczący rozstrzygniętych przetargów w branży medycznej - odżywki w okresie: styczeń - grudzień 2019 r. oraz styczeń - grudzień 2020 r. Analizie poddano wyłącznie postępowania pozytywnie rozstrzygnięte – takie, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia publicznego.

 Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje. Serwis Pressinfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność zamieszczonych przez Zamawiającego informacji.

 
zaloguj się, aby uzyskać pełny dostęp