RAPORT: LEKI – Rozstrzygnięte postępowania przetargowe we wrześniu 2019 roku

data publikacji: 2019-10-09 godz. 10:05

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o opublikowanych przetargach, dotyczących dostaw leków w Polsce za wrzesień 2019 roku. Zestawienie przygotowane zostałona podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje. 

Z raportu wynika, że w analizowanym okresie dokonano rozstrzygnięć 3258 części przetargowych na dostawę leków.  Ich łączna wartość opiewała na kwotę ponad 814,2 mln zł.

zaloguj się, aby uzyskać pełny dostęp