RAPORT IT: Rozstrzygnięte postępowania przetargowe II kwartał 2019r

data publikacji: 2019-09-20 godz. 11:50

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach i zleceniach na usługi, wykonanie oraz dostawy dotyczące branży IT w Polsce w okresie od kwietnia do czerwca  2019 roku.   Z raportu wynika, że w II kwartale 2019 roku, dokonano łącznie 4 804 rozstrzygnięć przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT, z czego 982 wyniki zakończyło się unieważnieniem. Przedmiotem niniejszej analizy są wyłącznie postępowania przetargowe zakończone wyłonieniem wykonawcy.
 
Opracowanie zostało przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje. 
zaloguj się, aby uzyskać pełny dostęp