RAPORT: Budownictwo wielkogabarytowe – rozstrzygnięte postępowania przetargowe - listopad 2018 roku.

data publikacji: 2019-01-15 godz. 09:44

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.
Poniższe opracowanie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Z raportu wynika, że w listopadzie 2018 roku opublikowano 273 wyniki postępowań przetargowych w analizowanej branży.

zaloguj się, aby uzyskać pełny dostęp