RAPORT: Branża Finansowo-bankowa – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w listopadzie 2017 r.

data publikacji: 2017-12-20 godz. 12:30

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-bankowej w listopadzie 2017 roku.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Z raportu wynika, że w listopadzie 2017 roku ogłoszono 225 wyników postępowań przetargowych w branży finansowo-bankowej.

zaloguj się, aby uzyskać pełny dostęp