RAPORT: Branża Finansowo-bankowa – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w lipcu 2017 r.

data publikacji: 2017-08-25 godz. 12:00

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-bankowej w lipcu 2017 roku.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Z raportu wynika, że w lipcu 2017 roku ogłoszono 80 wyników postępowań przetargowych w branży finansowo-bankowej.

zaloguj się, aby uzyskać pełny dostęp