RAPORT: Branża Finansowo-bankowa – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w grudniu 2017 r.

data publikacji: 2018-01-15 godz. 13:40

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-bankowej w grudniu 2017 roku.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Z raportu wynika, że w grudniu 2017 roku ogłoszono 265 wyników postępowań przetargowych w branży finansowo-bankowej.

zaloguj się, aby uzyskać pełny dostęp