RAPORT: BRANŻA DROGOWO - MOSTOWA W I KW. 2017 R. PRZETARGI, DOTACJE I INWESTYCJE.

data publikacji: 2017-04-25 godz. 10:40

Jak wynika z danych GUS, w styczniu 2017 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 2,1 proc. Koniunktura, która co prawda w styczniu była ujemna (- 1,4), w lutym odnotowała wzrost o prawie o 5,5 punktu. W Polsce w I kwartale 2017 roku dokonano łącznie:

* 3 134 rozstrzygnięć przetargów z branży drogowo-mostowej;

* 133 projektów (powyżej 1 mln zł) w tej branży otrzymało dotacje UE;

* 573 ogłoszeń o planowanych inwestycjach (powyżej 1 mln zł) zostało podanych do publicznej wiadomości przez inwestorów; 

zaloguj się, aby uzyskać pełny dostęp