Zlecenie 10111644 - ZSZ.S.261.2.31.2023 Pełnienie funkcji nadzoru...

   
Zamówienie 10111644 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-27
przedmiot zlecenia
ZSZ.S.261.2.31.2023 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Modernizacja klatki schodowej głównego budynku szkoł
y "A" wraz z instalacj schodołazu, celem zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - I etap"

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Modernizacja klatki schodowej głównego budynku szkoły "A" wraz z instalacj schodołazu, celem zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - I etap" zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym i projektowanymi postanowieniami umowy 1 szt.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10273201 2024-02-27
godz. 12:00
Pomorskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad jednorocznymi robotami budowlanymi branży konstrukcyjno- budowlanej, realizowanymi przez Gminę Kwidzyn w 2024 r.
10271492 2024-02-28
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu okresowych kontroli stanu technicznego obiektów oświatowych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz wprowadzenie ustaleń z przeprowadzonej kon...
10279748 2024-02-29
godz. 08:00
Dolnośląskie Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z analizą geometrii drogi pod kątem przejezdności aut powyżej 3,5 t na ul. Słonecznej w miejscowości Groblice, gmina Siechnice. PR...
10277096 2024-02-29
godz. 12:00
Podlaskie Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia w Zawadach, realizowanej na po...
10264715 2024-03-01
godz. 10:00
Opolskie Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie. Część 1: CZĘŚĆ 1: BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEG...
10262637 2024-03-04
godz. 11:00
Dolnośląskie „Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego(...)w Kamieńcu Ząbkowickim w podziale na 2 zadania”.Projekt współfinansowany ze środków RządowyFunduszPolskiŁad: ProgramIn...
10274073 2024-03-04
godz. 23:59
Lubuskie Wykonanie przeglądów okresowych 5-letnich zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo budowlane-badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,...
10274673 2024-03-12
godz. 11:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w 3 częściach: 1. Opracowanie projektu, dokumentacji budowlanej, wykonawczej, kosztorysowej i formalno-prawnej, wra...
10247553 2024-03-15
godz. 12:00
Mazowieckie Real Estate Project Management and Design Services Frontex is looking for a reliable, experienced real estate project management partner that can support Frontex facility management during ...
10271417 2024-03-31
godz. 00:00
Małopolskie Wykonanie, zgodnie z art. 81 c ust. 4 ustawy Prawo budowlane, ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Nojego 8 zawierającej ocen...