Przetarg 7154334 - ZP/BZP/362/2019_DOSTAWA KOMORY WIDOKOWEJ WYSOKIEGO...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7154334 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-13
przedmiot ogłoszenia
ZP/BZP/362/2019_DOSTAWA KOMORY WIDOKOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA Z KAMERĄ CCD NA POTRZEBY WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI WROCŁA
WSKIEJ.
Numer referencyjny: ZP/BZP/362/2019

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej fabrycznie nowej, wolnej od wad fizycznych i prawnych komory widokowej wysokiego ciśnienia z kamerą CCD przeznaczonej do prób wysokociśnieniowych z nadkrytycznym dwutlenkiem węgla.
Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać normy szczegółowe określone w karcie produktu oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne atesty oraz świadectwa jakości.
Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, ul. C.K. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław, budynek C-6 pom. 230
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się