Zlecenie 7909688 - „Żłobek Rudy Lisek szansą na aktywizację” 1....

   
Zamówienie 7909688 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-01-04
przedmiot zlecenia
„Żłobek Rudy Lisek szansą na aktywizację”

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla 65 dzieci w wieku
1-3 lat, uczęszczających do żłobka, w formie pełnego dziennego wyżywienia z napojami tj.: • Śniadanie • Drugie śniadanie • Dwudaniowy obiad (zupa drugie danie) • Podwieczorek 2. Produkty w dziennym jadłospisie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154) oraz tabelami kalorycznymi dostosowanymi do wieku dzieci zawartego w zapytaniu ofertowym. 3. Proces przygotowywania oraz dostarczania posiłków odbywać się musi zgodnie z wymogami sanitarnymi, zwłaszcza wymogami dobrej praktyki higienicznej. 4. Posiłki będą przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie z badań przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od zamawiającego (np.: posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików). Posiłki muszą być urozmaicone oraz wysokiej jakości, zarówno do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki, a także uwzględniać polską tradycję kulinarną. 6. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 1 miesiąca i dostarczany Zamawiającemu do zatwierdzenia przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług. Zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie. 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Posiłki powinny być dostarczane w termosach i pojemnikach, na które Wykonawca posiada odpowiednie atesty i certyfikaty. 8. Transport posiłków powinien odbywać się samochodem przystosowanym do przewozu żywności, na który Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające dostosowanie pojazdu. 9. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zabierane będą w następnym dniu dostawy posiłków. Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcje we własnych pomieszczeniach termosów, opakowań i naczyń, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP. Naczynia do spożywania posiłków Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 10. Wykonawca jest gotowy do realizowania przedmiotu zamówienia w przypadku zakłócenia procesu technologicznego (z przyczyn niezależnych, braku energii elektrycznej, braku wody itp.) wytwarzanych posiłków, jest zobowiązany zapewnić posiłki o tej samej jakości na swój koszt z innych źródeł. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto rodzaju posiłku dla jednego dziecka. W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia o takim fakcie wykonawcy. 12. O liczbie śniadań na dany dzień Wykonawca będzie informowany do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym wykonanie usługi, a o liczbie obiadów i podwieczorków w dniu wykonania usługi, czyli tego samego dnia do godz. 9.00. Zatem liczba śniadań, obiadów i podwieczorków może różnić się między sobą. 13. Posiłki powinny być dostarczane do Żłobek Rudy Lisek ul. Malmeda 12A w Białymstoku w godzinach ustalonych między Zamawiającym a Wykonawcą. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany godzin dostarczenia posiłków z jednodniowym wyprzedzeniem zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. 14. Cena jednostkowa posiłku powinna zawierać koszt przygotowania i dostarczania. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności. 15. Usługa gastronomiczna odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w okresie trwania umowy z uwzględnieniem przerw (ferii, dni świątecznych, wakacji itp.)
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
kody CPV 55321000, 55520000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się