Zlecenie 8876652 - "Zintegrowany program rozwoju SWPS Uniwersytetu...

   
Zamówienie 8876652 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-04-29
przedmiot zlecenia
Zintegrowany program rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy usług
i polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w środowisku akademickim dla kadry zarządzającej Uniwersytetu SWPS, w tym: A. przygotowanie i przeprowadzenie 8 warsztatów całodniowych z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w środowisku akademickim dla kadry zarządzającej Uniwersytetu SWPS w Warszawie, B. przygotowanie i przeprowadzenie 4 warsztatów całodniowych z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w środowisku akademickim dla kadry zarządzającej Uniwersytetu SWPS w Filiach Uniwersytetu (we Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu), C. przygotowanie i przeprowadzenie 10 mini warsztatów (online) z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w środowisku akademickim dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu SWPS. Szczegółowy opis znajduje się w Zapytaniu ofertowym.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80000000, 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9003637 2022-07-05
godz. 14:00
URZĄD GMINY GALEWICE Projekt Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o nu...
8990618 2022-07-05
godz. 23:59
FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI FAR W WARSZAWIE Świadczenie usługi szkoleniowej (dalej szkolenie) dla uczestników/uczestniczek projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji FAR: KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY
8981729 2022-07-06
godz. 09:00
GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań dla projektu „Moja Mammografia – Moje Życie” polegających na przygotowaniu harmonogramu, wynajmu sal, przygotowaniu scenariusza prelekc...
9005477 2022-07-07
godz. 23:59
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Informacja i promocja 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń dla beneficjentów projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz...
9011529 2022-07-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA BIAŁYSTOK Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu grantowego nr powr.04.01.00-00-ds10/19 pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania…” Część 1: Przedmiotem ...
9015832 2022-07-08
godz. 23:59
POMOC POTRZEBUJĄCYM FUNDACJA W LUBLINIE Fundacja Innowacji i Inspiracji w związku z realizacja projektu „Kluby seniora w Gminie Kamionka” w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne...
8998884 2022-07-08
godz. 23:59
FUNDACJA TUS Przeprowadzenie podczas szkoleń w ramach projektu "Akademia Dostępności" przez osobę głuchą godzinnego ćwiczenia on-line polegającego na uświadomieniu uczestnikom/uczestniczkom szko...
9018778 2022-07-15
godz. 10:30
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie „Inżynierii finansowej w kontekście przestępstw o charakterze ekonomicznym” 41/>PU/2022
9019285 2022-08-05
godz. 12:00
ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi montażu animacji 2D/3D na potrzeby opracowania multimedialnych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia zawodowego. 2. Usługa będz...
8949676 2022-09-30
godz. 09:00
CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ IM. MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych:Wzmocnienie potencjału SG w trakcie realizacji czynności operacyjno-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości...