Zlecenie 7500898 - Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2020r. dotyczące...

   
Zamówienie 7500898 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-26
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2020r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia e-learning - MAGAZYNIER dla uczestników
projektu „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” (RPPM.05.05.00-22-0030/16).

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia e-learning - MAGAZYNIER zgodnie ze specyfikacją określoną w punkcie 11. „opis przedmiotu zamówienia” dla uczestników projektu „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. Cel zamówienia Celem szkolenia jest nabycie/podniesienie przez uczestnika projektu wiedzy z zakresu funkcjonowania magazynów, opanowanie organizacji prac magazynowych, składowania materiałów, wykorzystanie powierzchni magazynowych. Nauczenie stosowania programów komputerowych do obsługi hurtowni (magazynów). Przedmiot zamówienia a) Szkolenie ma być przeprowadzane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem transmisji audio-wideo za pośrednictwem komputera/telefonu w formie telekonferencji i wideokonferencji umożliwiającej aktywny udział uczestników w zajęciach (możliwość zadawania pytań i odpowiadania na nie przez prowadzącego, wymiany uwag z prowadzącym i innymi uczestnikami szkolenia, zgłaszania na bieżąco kwestii i problemów, które wymagają rozwiązania, możliwość wyświetlania prezentacji podczas szkolenia).
b) Szkolenie musi być przeprowadzone bez konieczności instalowania przez uczestników komercyjnego oprogramowania, przy pomocy powszechnie dostępnych i zgodnych z prawem narzędzi (legalne oprogramowanie); które uczestnik może samodzielnie pobrać i zainstalować na komputerze/smartfonie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
c) Celem szkolenia e-learning jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności
wraz z uzyskaniem kompetencji/kwalifikacji w zakresie tematycznym wskazanym w przedmiocie zamówienia.
d) Czas trwania szkolenia: 40 godzin szkolenia (1 godz. szkolenia = 45 minut)
e) Oferent winien udostępnić także dla uczestników szkolenia adres mailowy i kontakt telefoniczny Wykonawcy w celu konsultacji omawianych zagadnień. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania takich konsultacji w obszarze omawianych zagadnień od pierwszego dnia szkolenia do dnia przekazania uczestnikom Zaświadczeń o ukończonym szkoleniu.
f) Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.
g) Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestnika szkolenia do grupy szkoleniowej tworzonej przez Wykonawcę w ramach prowadzonej przez Wykonawcę otwartej rekrutacji na przedmiotowe szkolenia.
Ciąg dalszy opisu przedmiotu zamówienia znajduje w Treści zapytania ofertowego
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80420000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się