Zlecenie 7507594 - Zapytanie ofertowe TPM/IBS/02/2020 na usługę organizacji i...

   
Analizuj Zamówienie 7507594 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-29
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe TPM/IBS/02/2020 na usługę organizacji i przeprowadzenia egzaminów językowych w ramach realizacji projektu p
t. „Twój Pakiet Możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja egzaminów językowych w ramach realizacji projektu pt. „Twój Pakiet Możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel zamówienia Projekt obejmuje wsparciem minimum 734 osoby dorosłe (367 kobiet i 367 mężczyzn) z grup defaworyzowanych tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji z województwa warmińsko-mazurskiego, które spełniają łącznie wszystkie wskazane poniżej kryteria:
- posiadają wykształcenie co najwyżej średnie i/lub wiek 50,
- są z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji/kwalifikacji i umiejętności,
- nie prowadzą działalności gospodarczej,
- uczą się, pracują i/lub zamieszkują teren województwa warmińsko-mazurskiego (w rozumieniu KC).

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji 624 osób dorosłych (312 kobiet, 312 mężczyzn) w zakresie języków obcych, ICT oraz zarządzania projektem u osób z grup defaworyzowanych. Cel zostanie osiągnięty poprzez dwa zadania:

1. Szkolenia z zakresu języków obcych,
2. Szkolenia z zakresu ICT oraz z zarządzania projektem. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenia egzaminów językowych, których efektem będzie nabycie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji na określonym poziomie biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).
Przewidywany zakres: 213 osób skorzysta z egzaminów językowych, z czego 154 osoby skorzystają z egzaminu z zakresu języka angielskiego, 47 osób z języka niemieckiego i 12osób z języka francuskiego. Zadanie przewiduje także egzaminy poprawkowe dla 20% osób.
Wszystkie egzaminy muszą mieć charakter stacjonarny.
Egzaminy będą realizowane maksymalnie w grupach 12 osobowych.
Wszystkie egzaminy odbędą się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy językowe
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się