Zlecenie 7162143 - Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową...

   
Zamówienie 7162143 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-15
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą optymalizacji procesu wykonania betonu architektonicznego w celu pop
rawy jego parametrów technicznych i wizualnych

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, która wykona prace badawczo-rozwojowe objęte projektem, którego celem jest optymalizacja procesu wykonania betonu architektonicznego w celu poprawy jego parametrów technicznych i wizualnych. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej zapewniającej zaplecze techniczne oraz kadrę badawczą, która wykona usługę, jako Podwykonawca w ramach projektu badawczo-rozwojowego Zamawiającego.

Celem projektu jest optymalizacja procesu wykonania betonu architektonicznego w celu poprawy jego parametrów technicznych i wizualnych. W ramach planowanych w projekcie badań przemysłowych i rozwojowych zakłada się osiągniecie następujących rezultatów:
- uszczelnienie powłoki betonowej betonu architektonicznego i zmniejszenie jej nasiąkliwości,
- zmniejszenie porowatości powierzchni betonu architektonicznego,
- zapobieżenie powstaniu wykwitów grzybowych na powierzchni betonów wskutek działania czynników atmosferycznych,
- poprawienie estetyki nawierzchni betonu architektonicznego,
- modyfikacja sklejki, zmiana tekstury szalunku i dobór odpowiednich środków antyadhezyjnych,
- pomoc we wdrożeniu opracowanych udoskonaleń u Zamawiającego.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer naboru POIR 6/1.1.1/2019.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przedmiot zamówienia Zakres zadań jednostki naukowej w Projekcie obejmuje:
- zaprojektowanie chemicznych dodatków do betonu architektonicznego mających za zadanie podniesienie jego hydrofobowości,
- zaprojektowanie chemicznych dodatków do betonu architektonicznego mających za zadanie obniżenie jego porowatości i tym samym obniżenie nasiąkliwości,
- zaprojektowanie chemicznych dodatków do betonu architektonicznego mających za zadanie jego zabezpieczenie przed narastaniem grzybów i drobnoustrojów,
- wykonanie badań mających na celu sprawdzenie skuteczności opracowywanych w ramach projektu dodatków chemicznych polepszających w/w parametry betonu architektonicznego,
- przebadanie wyprodukowanych przy użyciu nowych dodatków prototypowych elementów z betonu architektonicznego wykonanych przy współpracy z Zamawiającym pod kątem ich zaprojektowanych funkcjonalności.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się