Zlecenie 7564793 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 96/WSH/EFS_IK/2020 ofertowe dot....

   
Zamówienie 7564793 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-01
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 96/WSH/EFS_IK/2020 ofertowe dot. opracowania, wykonania i implementacji na platformie Zamawiającego kursu e
-learningowego

Przedmiotem jest opracowanie, wykonanie i implementacja na platformie Zamawiającego kursu e-learningowego, na poziomie wykładu akademickiego, który będzie stanowił przedmiot realizowany w ramach kierunku Pedagogika II stopień przez studentów Wyższej Szkoły Humanitas. Cel zamówienia Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza zapytanie ofertowe dot. opracowania, wykonania i implementacji na platformie Zamawiającego kursu e-learningowego na potrzeby projektu nr POWR.03.05.00-00-Z006/18 pt. „Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem jest opracowanie, wykonanie i implementacja na platformie Zamawiającego kursu e-learningowego, na poziomie wykładu akademickiego, który będzie stanowił przedmiot realizowany w ramach kierunku Pedagogika II stopień przez studentów Wyższej Szkoły Humanitas.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przygotowany zostanie następujący kurs (w języku polskim):

Lp. Kierunek studiów Nazwa przedmiotu (kursu e-learningowego)
Kurs 1 Pedagogika II stopień Pedagogika porównawcza

3. Kurs musi obejmować i umożliwiać przyswojenie przez studentów zakres materiału dydaktycznego realizowanego w standardowym (wykład prowadzony w kontakcie bezpośrednim ze studentami) w czasie: 20 h zajęć dydaktycznych (każda godzina tj. 45min)
4. Zakres prac podzielony został na następujące etapy:
a) Etap I to opracowanie materiałów merytorycznych wraz z koncepcją metodologiczną danego kursu,
b) Etap II to opracowanie prototypu kursu wraz z prezentacją grafik,
c) Etap III to opracowanie szczegółowego scenariusza danego kursu,
d) Etap IV produkcja danego kursu oraz jego implementacja na platformie Moodle,
5. Treści merytoryczne muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej, spełniać wymagania jakościowe oraz wypełniać wymagania wynikające z przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz harmonogram prac został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
7. Kod CPV: 80420000-4 – Usługi e-learning
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80420000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się