Zlecenie 7155647 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 84/2017/O/CBR z dnia 13.11.2019 r....

   
Zamówienie 7155647 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-13
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 84/2017/O/CBR z dnia 13.11.2019 r. Zintegrowana, automatyczna i w pełni funkcjonalna linia do hodowli komó
rek ssaczych (w skali 2 x200L) oraz oczyszczania białka wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz pełną kwalifikacją i walidacją w systemie GMP oparta o systemy jednorazowe (z ang.: Single Use Systems – SUS), zgodna z wymaganiami dla GMP oraz EMA/CHMP/BWP/187338/2014 (1 komplet) - transport, instalacja, walidacja, uruchomienie i szkolenie.

Zintegrowana, automatyczna i w pełni funkcjonalna linia do hodowli komórek ssaczych (w skali 2 x200L) oraz oczyszczania białka wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz pełną kwalifikacją i walidacją w systemie GMP oparta o systemy jednorazowe (z ang.: Single Use Systems – SUS), zgodna z wymaganiami dla GMP oraz EMA/CHMP/BWP/187338/2014 (1 komplet) - transport, instalacja, walidacja, uruchomienie i szkolenie. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup Zintegrowanej, automatycznej i w pełni funkcjonalnej linii do hodowli komórek ssaczych (w skali 2 x200L) oraz oczyszczania białka wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz pełną kwalifikacją i walidacją w systemie GMP opartej o systemy jednorazowe (z ang.: Single Use Systems – SUS), zgodna z wymaganiami dla GMP oraz EMA/CHMP/BWP/187338/2014 (1 komplet) transport, instalacja, walidacja, uruchomienie i szkolenie. Przedmiotowe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Poniższy opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru przedstawia minimalne wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Specyfikacja systemu znajduje się w załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia Zintegrowana, automatyczna i w pełni funkcjonalna linia do hodowli komórek ssaczych (w skali 2 x200L) oraz oczyszczania białka wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz pełną kwalifikacją i walidacją w systemie GMP oparta o systemy jednorazowe (z ang.: Single Use Systems – SUS), zgodna z wymaganiami dla GMP oraz EMA/CHMP/BWP/187338/2014 (1 komplet) transport, instalacja, walidacja, uruchomienie i szkolenie. Przedmiotowe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Poniższy opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru przedstawia minimalne wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Specyfikacja systemu znajduje się w załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 33000000, 33114000, 33115000, 33115100, 38432200, 38540000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się