Zlecenie 7393059 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/1.2.1 Przedmiotem zamówienia jest...

   
Analizuj Zamówienie 7393059 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-19
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/1.2.1

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych prowadzących do uzyskania kwali
fikacji wraz z egzaminem zewnętrznym dla 18 uczestników projektu:

o Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 6 osób
o Technik prac biurowych z elementami sprzedaży i marketingu – 12 osób

w ramach projektu: „Młody – aktywny - pracujący”

Szkolenia zawodowe mają prowadzić do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy oraz muszą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń zawodowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji wraz z egzaminem zewnętrznym dla 18 uczestników projektu:

o Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 6 osób
o Technik prac biurowych z elementami sprzedaży i marketingu – 12 osób

w ramach projektu: „Młody – aktywny - pracujący” Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji wraz z egzaminem zewnętrznym dla 18 uczestników projektu:

o Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 6 osób
o Technik prac biurowych z elementami sprzedaży i marketingu – 12 osób

w ramach projektu: „Młody – aktywny - pracujący”

Szkolenia zawodowe mają prowadzić do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy oraz muszą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.

Liczba Uczestników szkoleń może ulec zmianie, np. w sytuacji rezygnacji uczestnika z projektu lub zakończenia jego udziału w projekcie. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę osób.

Liczebność grup nie może przekraczać 12 osób.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat w tym os. z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego).
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się